$maxx) { $maxx = mb_strlen($line); } } $questions = Array(); $i = 0; for ($y = 0; $y < $maxy; $y++) { for ($x = 0; $x < $maxx; $x++) { if (isset($lines[$y]) && mb_substr($lines[$y], $x, 1) && (mb_substr($lines[$y], $x, 1) != $stopchar) && ($x == 0 || (mb_substr($lines[$y], $x - 1, 1) == $stopchar)) && (($x != $maxx - 1) && (mb_substr($lines[$y], $x + 1, 1) != $stopchar))) { $nums[++$i] = Array('y' => $y, 'x' => $x); } else if (isset($lines[$y][$x]) && mb_substr($lines[$y], $x, 1) != $stopchar && ($y == 0 || (mb_substr($lines[$y - 1], $x, 1) == $stopchar)) && (($y != $maxy - 1) && (mb_substr($lines[$y + 1], $x, 1) != $stopchar))) { $nums[++$i] = Array('y' => $y, 'x' => $x); } } } ?> Sveiks, gudrīti!

Lietošana ir vienkārša. Klikšķinām tajā cellē, kurā vēlamies kaut ko rakstīt. Izgaismojas attiecīgais jautājums labajā pusē. Ja vēlamies nomainīt virzienu, klikšķinam tajā pašā cellē vēlreiz. Pa mīklu var pārvietoties arī ar bultiņu taustiņiem. Enter taustiņš maina (ja ir iespējams) virzienu. Var klikšķināt arī uz jautājuma - izgaismosies attiecīgās rūtiņas. Uzklikšķinot uz jautājuma numura, tas tiks marķēts kā atminēts (pārsvītrots), nedroši atminēts (dzeltens fons) un neatminēts (vienkāršs teksts). Var arī čītot

Horizontāli:

Vertikāli:

' . "\n"; for ($x = 0; $x < mb_strlen($lines[$y]); $x++) { $ch = mb_substr($lines[$y], $x, 1); echo ' '; echo ''; echo isset($_GET['cheat']) ? $ch : ' '; echo ''; echo ''; echo "\n"; } echo ''; echo "\n"; } ?>

2do
Selektējot to pašu rindu/kolonnu pirmo reizi (mainaas tikai currx vai curry) virziens nemainās.
Teksta inputs.
Jautājumu izvade.
Aktīvā jautājuma ieslektēšanās.
UTF-8 ready (mb_* required to function).
Mīklas submitēšana
Latviešu burti (kastais taustiņš tiek uztverts kā atsevišķa herņa)

Compat list:
IE5+
Moz/Firefox
Opera6+ (nestrādā staigāšana ar bultiņām; klāt tam - zamudrennaja pridebiļnaja opera lepni havo leimus šortkatus uz ciparu taustiem; izrādās, ka operai keyCode bultiņām ir megaciti)