BORDER
border=1

border=2

CELLPADDING
border=1
cellpadding=10

CELLSPACING
border=0
cellspacing=5

WIDTH & HEIGHT
width=200
height=100

ALIGN
align=left
Un aiz tabulas nāk teksts, kurš pierādā, ka tabula tomēr tiek alignota un atļauj tekstam būt smuki blakus.

align=right
Un aiz tabulas nāk teksts, kurš pierādā, ka tabula tomēr tiek alignota un atļauj tekstam būt smuki blakus.

align=center


BGCOLOR
bgcolor=yellow

BORDERCOLOR
border=2
bordercolor=red

BORDERCOLORRIGHT & BORDERCOLORDARK
border=3
bordercolorlight=#cccc00
bordercolordark=#808000

BACKGROUND
āksts ņuņņa īblis kretīns memmesdēliņš 
width=480
height=60
background=../bildes/banneris.gif

FRAME
 1  2 
 3  4 
frame=void
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=above
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=below
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=hsides
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=vsides
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=lhs
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=rhs
border=1

 1  2 
 3  4 
frame=box
border=1


Banneru sistēma BBA
Banneru sistēma BBA