Attēls Faila nosauqms
<html>
<head>
 <title>Nenosaukts</title>
 <script language=JavaScript>
 <!--
 // diemžēl predefinējam bilžu iespējamos nosaukumus
 var nosaukumi=new Array('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '8', '9', 
             '-', 'a', 'b', 'c', 'a', 'e', 'f', 'g', 'h', 
             'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'a', 'o', 'p', 'q', 
             'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z')
 var bildes = new Array()
 // preloadojam bildes iekš cēlā masīva
 for (i=0;i<39;i++) {
  bildes[i] = new Image()
	bildes[i].src = '../bildes/alpha/a'+nosaukumi[i]+'.gif'
 }
 
 //--> 
 </script>
 
</head>

<body>

<table align=center bgcolor=#000000 cellspacing=1 border=0>
<tr bgcolor=silver align=center>
 <td><strong><small>Attēls</small></strong></td>
 <td><strong><small>Faila nosauqms</small></strong></td>
</tr><tr bgcolor=white>
 <td align=center valign=top><img src=../bildes/alpha/a0.jpg></td>
 <td valign=top><small><span id=v></span></td>
</tr></table>

<script language=JavaScript>
<!--
if (!document.all()) {
	alert('Sorry, tu nelieto MSIE, līdz ar to būs bezizmēra gļuki!')
}

function rrr() {
 n = Math.round(Math.random()*35)
 document.images[0].src = bildes[n].src
 document.all.v.innerHTML = '&nbsp;&nbsp;&nbsp;'+bildes[n].src
 setTimeout("rrr()", 300)
}

rrr()
//-->
</script>


</body>
</html>


Banneru sistēma BBA
Banneru sistēma BBA