Valdība atbalsta pāreju uz astoņzīmju numerāciju, mobilajiem tīkliem pievienojot "2", bet fiksētajiem tīkliem - "5"

Rīga, 27.sept., LETA. Ministru kabinets šodien apstiprināja astoņzīmju numerācijas koncepciju, kas paredz paplašināt mobilo tīklu numerāciju ar ciparu "2" un fiksēto tīklu numerāciju - ar ciparu "5".

Valdības pieņemtā astoņzīmju koncepcija paredz, ka līdz nākamā gada 1.maijam tiks atvērti numerācijas indeksi "20XXXXXX", "21XXXXXX", "22XXXXXX", "23XXXXXX", "24XXXXXX", "27XXXXXX", kopā - seši miljoni numuru. Vienlaikus paredzēts rezervēt numurus "25XXXXXX" un "26XXXXXX" esošo mobilo tīklu numuru pārslēgšanai.

Numuri "28XXXXX", "29XXXXX" tiks atbrīvoti vai pārslēgti uz astoņciparu numuriem "528XXXXX", "529XXXXX" 12-18 mēnešu laikā.

Astoņciparu numerāciju varēs atvērt un izmantot paralēli esošajai numerācijai no nākamā gada 1.maija. Paredzamais pārejas periods uz astoņciparu numerācijas shēmu varētu ilgt aptuveni divus līdz divarpus gadus.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK) uzdots veikt nepieciešamos grozījumus numerācijas resursu izmantošanas komercdarbībai atļaujās. Savukārt elektronisko sakaru komersantiem būs jāpārskata un jāgroza starpsavienojuma līgumi, kā arī regulāri jāīsteno savu abonentu un lietotāju informēšanas kampaņas.

Pirmajā pārejas posmā, kas varētu ilgt līdz nākamā gada 1.maijam, paredzēts veikt sagatavošanās darbus, sākt informēšanas kampaņas, kā arī atbrīvot pārejai nepieciešamos numurus. Šajā posmā paredzēts noteikt precīzu pārejas kārtību un termiņus, kā arī grozīt nacionālo numerācijas plānu.

Valsts institūcijām un elektronisko sakaru komersantiem būs jāsagatavo visi nepieciešamie informatīvie materiāli un jāuzsāk abonentu un pakalpojumu lietotāju informēšana par pāreju uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

Elektronisko sakaru komersantiem pirmajā posmā būs jāveic komersantu telefonu tīklu infrastruktūras projektēšana, elektronisko sakaru pakalpojumu, kas saistīti ar numerācijas izmantošanu, optimizācija, norēķinu sistēmu pilnveidošana.

Otrajā pārejas posmā, kas varētu ilgt sešus mēnešus, paredzēts mobilajos tīklos paralēli izmantot gan septiņciparu, gan astoņciparu numerāciju.

Elektronisko sakaru komersantiem būs, savstarpēji vienojoties, jānodrošina iespēju sastādīt astoņciparu numurus un jāuzsāk darbi pie numuru reālas maiņas, paplašinot ar ciparu "2" priekšā septiņciparu numerācijas indeksus - "55XXXXX", "58XXXXX", "59XXXXX". Operatoriem varēs arī pārslēgt tiem piešķirtos septiņciparu numerācijas indeksus "6XXXXXX" uz "26XXXXXX".

Pārejas periods beigsies brīdī, kad tiks pārtraukta septiņciparu numerācijas "55XXXXX", "58XXXXX", "59XXXXX" un, iespējams, arī "6XXXXXX" izmantošana mobilajos tīklos, papildus nodrošinot automātiskos automātiskos atbildētājus, kas informēs zvanītājus par izmaiņām.

Trešajā posmā mobilo sakaru operatori pārslēgs numurus "6XXXXXX" uz astoņciparu numerācijas shēmu "26XXXXXX", bet ceturtajā posmā - numurus "8XXXXXX" un "9XXXXXX" uz astoņciparu numuriem "28XXXXXX" un "29XXXXXX".

Savukārt fiksēto sakaru operatori uzsāks pārslēgšanu uz astoņciparu numerācijas shēmu, izmantojot indeksu "5XXXXXXX".

"Lattelekom" uzdots līdz 2007.gada 1.maijam atbrīvot numurus "28XXXXX" un "29XXXXX", vai pārslēgt tos uz astoņciparu numuriem "528XXXXX", "529XXXXX".

Neģeogrāfiskos bezmaksas un maksas pakalpojumu numurus "80XXXXX/90XXXXX" paredzēts mainīt uz astoņciparu numuriem, nesadalot procesu posmos.

Izdevumus, kas saistīti ar pāreju uz jauno numerācijas shēmu, segs publisko telefonu tīklu operatori.

Saskaņā ar Satiksmes ministrijas veikto aptauju operatori plāno, ka vidējās izmaksas pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu, pārslēdzot vienu numuru, būs līdz pieciem latiem.

Tiek prognozēts, ka operatoru kopējās izmaksas, pārejot uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu, būs aptuveni 3,5-4,5 miljoni latu.

Valsts un pašvaldību iestāžu rīcībā esošas numerācijas pārslēgšanas izmaksas paredzēts attiecināt uz elektronisko sakaru komersantiem, kuri apkalpo biroja centrāles vai nodrošina elektronisko sakaru pakalpojumus, un iekļaut elektronisko sakaru komersantu izdevumos.

Satiksmes ministrijai uzdots izstrādāt noteikumus, kas noteiks kārtību un termiņu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu, un grozījumus nacionālajā numerācijas plānā atbilstoši izvēlētajam problēmas risinājuma variantam.

Izvēlētais pārejas variants uz astoņzīmju numerāciju apgrūtinās numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu pēc 2006.gada 1.maija. Tiek prognozēti tiesvedības procesi sakarā ar to, ka daļai no tīklu klientu centrālēm (PABX) pēc astoņzīmju numerācijas atvēršanas mobilajos tīklos nebūs iespējas veikt izsaukumus uz astoņzīmju numuriem.

Lauris Kļaviņš
LETA

27.09.2005
Copyright LETA-EPI