antidevilīte (pievienojiet šo linku pie favorītiem/bukmārkiem)


uN TaD PaRaAdIiJaAs bEzGaLiIgAiS IzMiRuMs, PaR KuRu bIjA BrIiDiNaAjIs pAtS MaLkAs oNkUlIs.

aR LaIkU BeZgAlIiGaIs iZmIrUmS, pAr kUr bIjA BrIiDiNaJiS PaTs mAlKaS OnKuLiS, kLjUvA PaR MuUzHiIgO IzMiRuMu.

bEt nAaCa bLjUr, KuRsH UzSkAtIiJa pAr sAvU PiEnAaKuMu cIiNiItIeS Ar bEzGaLiIgU IzMiRuMu, PaR KuRu bIjA BrIiDiNaAjIs pAtS MaLkAs oNkUlIs uN KuRsH Ar lAiKu bIjA KlJuViS PaR MuUzHiIgO IzMiRuMu.

bLjUr, KuRsH UzSkAtIiJa pAr sAvU PiEnAaKuMu cIiNiItIeS Ar bEzGaLiIgU IzMiRuMu, PaR KuRu bIjA BrIiDiNaAjIs pAtS MaLkAs oNkUlIs uN KuRsH Ar lAiKu bIjA KlJuViS PaR MuUzHiIgO IzMiRuMu, SaAkA KrAaT KoShLjAaJaMaAs gUmIjAs, LaI Ar tAaM ApLiPiNaAtU IzMiRuMu.

bLjUr, KuRsH UzSkAtIiJa pAr sAvU PiEnAaKuMu cIiNiItIeS Ar bEzGaLiIgU IzMiRuMu, PaR KuRu bIjA BrIiDiNaAjIs pAtS MaLkAs oNkUlIs uN KuRsH Ar lAiKu bIjA KlJuViS PaR MuUzHiIgO IzMiRuMu, NeMiTiIgI KoShLjAaJa kOsHlJaAjAmAaS GuMiJaS, aR KuRaAm pLaAnOjA ApLiPiNaAt iZmIrUmU, gAn eJoT No rIiTa uZ DaRbU, gAn sEeZhOt pIe pUsDiEnU GaLdA, gAn gUlJoT, gAn mIiLeEjOtIeS Ar sAvU ZhMuRgU.

KaD KoShLjAaJaMaAs gUmIjAs, KuRaS ViNjSh nEmItIiGi kOsHlJaAjA GaN EjOt nO RiItA Uz dArBu, GaN SeEzHoT PiE PuSdIeNu gAlDa, GaN GuLjOt, GaN MiIlEeJoTiEs aR SaVu zHmUrGu, Ar kUrAaM BlJuR BiJa pLaAnOjIs aPlIpInAaT BeZgAlIiGo iZmIrUmU, pAr kUrU BiJa bRiIdInAaJiS PaTs mAlKaS OnKuLiS, kUrU BiJa nOdOmAjIs iZnIiCiNaAt, Jo tO UzSkAtIiJa pAr sAvU PiEnAaKuMu, KuRsH Ar lAiKu bIjA KlJuViS PaR MuUzHiIgO IzMiRuMu.

uN TaD MaN ApTrUuKaAsH TuAlEtEs pApIiRs uZ KuRa sHo sTaAsTu tUrPiNaAt.

� lAaCz hVz kAd.