kodera sievas pieziimes


  laacz @ 2002-05-27 00:16
  uff.. labs komentaars :)
 
  JustMe @ 2004-06-11 18:55
  mjaa.. koments rlz! GT - visu cienju, bet, runaajo par gadskaitljiem: varbuut ka tie cipari ir BC - tad jau nekaadas pretrunas nau... ... (es nau kultuurveesturniex, bet par neronu un romu zinaaj, lai gan softs sux (imho))
 
  spigana @ 2007-08-15 17:58
  Bija kâdreiz tâds senais grieíis Herostrats, kurð arî gribçja iekïût vçsturç un tîði nodedzinâja Efesas Artemîdas templi. Tâds liels templis bija, 133 metrus garð, varens. Par to tiesa piesprieda viòam nâvessodu, bet nekas, atradâs viens vçsturnieks Teopomps, kas ðo Herostratu iemûþinâja. karoc, ideja tada- cilveks, kas velas gut ieveribu (parasti ari gust), iznicinot kko patiesam ieverojamu. piemeram, Dantess (nosava Puskinu) un daudzi citi.
 
  1"'`-- @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1"'`--
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1)
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  @ 2020-05-22 13:09
 
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1) @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-22 13:09
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1"'`-- @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1"'`--
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1)
 
  1) @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  @ 2020-05-23 22:44
 
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  1 @ 2020-05-23 22:44
  1
 
  @ 2020-05-27 17:51
 
 
  1"'`-- @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1)
 
  1) @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1"'`--
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 
  1 @ 2020-05-27 17:51
  1
 

vrds:  
epasts:  
komentrs:  
 

FYI - Komentaaru dzeeshanas zinjaa zheelastiibas nebuus. Kaut arii... ja man par katru komentaaru, kursh te paraadaas maksaatu, es, varbuut, riikotos savaadaak. Bet man nemaksaa. Un tev arii nee.


http://laacz.lv/wife/