wZine

dHTML: MSIE propertiji, eventi un metodes
02 May 1999 by Laacz

dHTML (Dynamic HTML) nozīmē to, ka tu vari mainīt savējā HTML dokumenta saturu un izskatu, izmantojot skriptus. Šai apskatiņā aprakstīšu pamata propertijus, metodes un eventus, kurus var izmantot rakstot savējos dHTML skriptus.

Propertiji
Minēšu tos propertijus (īpašības), kuras piemīt gandrīz visiem elementiem iekš Internet Explorera.

className
Šis propertijs satur tās stailšīta klases nosaukumu, kuramo izmanto referencējamais objekts, to biš - taga class atribūtu. Piemēram, ja mums ir dokumentā links:

   <a name=www href="http://come.to/wzine" class="maize">wZine</a>

tad document.all['www'].className atgriezīs vērtību 'maize'. Ja tu maini elementa klases nosaukumu uz kādu neeksistējošu, tad elementa izskatam tiek piešķirtas defaultās vērtības.

dataFld
dataFormatAs
dataSrc
Šīs īpašības attiecās uz DataBinding topicu, kurš ir tikai un vienīgi Interneta Explorera specifisks, un, iespējams, tiks apskatītas šeit kaut kad vēlāk.

document