Projekts Genesis (no korporatīvās sarakstes)

Ģenerāldirektoram Jehovai
no mārketinga nodaļas priekšnieka Gabriela

Projekta Genesis ietvaros veiktajos pētījumos, tika apzināts, ka sekojošas konfigurācija sistēmas tirgū ir perspektīvākās:

Perifērija: Divi gaismas ķermeņi (viens dienā, viens naktī), ātrums: 0.0007 RPM (1 aplis dienā)

"Nodot stratēģiskās plānošanas nodaļai, lai sagatavotu tehnisko uzdevumu"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai
no Stratēģiskās plānošanas nodaļas priekšnieka Mihaila

Sistēmas pašizmaksas samazināšanas nolūkos piedāvāju abu spīdekļu barošanu veikt no viena barošanas avota, bet skābekli aizvietot ar slāpekli.

"Vismaz 50% skābekļa vajadzētu atstāt, pretējā gadījumā lietotājs noslāps."
Testēšanas un tehniskā atbalsta nodaļas priekšnieks Rafaels

"Pietiks arī ar 25%"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai
no Stratēģiskās plānošanas nodaļas priekšnieka Mihaila

Projekta Genesis izstrādes laikā (stadija "Lai top gaisma") ir apzinātas sekojošas problēmas: mums trūkst kompakta un stabila nepārtrauktās spīdēšanas avota, kuram būtu sadalītājs uz diviem spīdekļiem. Piedāvāju izmantot standarta gaismas avotu (tips "Sarkanais Punduris"), bet papildus spīdekļa vietā uzstādīt spoguli.

"Labāk 'dzelteno punduri'. Pašizmaksa gan tam ir tikai mazliet lielāka, bet izskatās stipri efektīgāk"
mārketinga nod. priekšnieks Gabriels.

"Tas taču ir serveru avots. Kādēļ lai tas būtu nepieciešams vientuļas planētas lietotājam?"
Lucifers

"Kas lietotājam ir nepieciešams, bet kas nav, lietotājam paskaidros reklāmas nodaļa"
Gabriels

"Lucifer, nodarbojaties ar jautājumiem, kuri ir jūsu kompetencē. Apstiprinu - 'Dzeltenais punduris'"
Jehova

"Starp citu, ņemot vērā to gaismu, kādu dod dzeltenais punduris, spoguļa vietā var novietot parastu planetoīdu"
Mihails

"Piekrītu"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai
no sistēmaparatūras nodaļas priekšnieka Lucifera

Ieviešot izmaiņas tehniskajā uzdevumā, radušās sekojošas problēmas:
nepārtrauktās spīdēšanas avota masa stipri pārsniedz planētas masu, kā rezultātā spīdeklis atsakās riņķot ap planētu. Tā vietā planēta riņķo ap avotu. Bez tam, spīdekļa jaudas dēļ, uz planētas tiek novērota pakāpeniska temperatūras paaugstināšanās salīdzinot ar tehniskajā uzdevumā minēto (apmēram divas reizes). Ja palielināt planētas attālumu līdz avotam, stipri izaugs sistēmas gabarīti.

"Gabarīti? Tas taču ir pat prestiži. Bet planētas riņķošana ap perifērijas iekārtu var lietotājam radīt mazvērtības kompleksus. Varbūt pamainīsim gravitācijas konstanti?"
Gabriels

"Ja mainīt gravitātes konstanti, var rasties problēmas ar savietojamību"
Mihails

"Bet kāda lietotājam daļa, kas ap ko riņķo? Lai reklāmas nodaļa izdomā kādu relativitātes teoriju"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai
no sistēmaparatūras nodaļas priekšnieka Lucifera

Pēc planētas orbītas rādiusa palielināšanas, jebkuri mēģinājumi pielīdzināt tās ātrumu tehniskajā uzdevumā norādītajam noved pie sistēmas kraha (tā aizlido kosmosā). Starp citu, ar nakts spīdekli ir tieši tā pati problēma.

"Nav svarīgi, kas notiek sistēmā - svarīgi ir tas, ko redz lietotājs. Kāpēc lai neliktu planētai rotēt ap savu asi? Tad lietotājam liksies, ka saule un mēness riņķo ap planētu ar tehniskajā uzdevumā norādīto ātrumu"
Gabriels

"A lietotājs mūs neatkodīs?"
Jehova

"Ja arī atkodīs, projekts pret to brīdi jau sen kā būs nodots"
Gabriels

"Piekrītu"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai
no testēšanas un tehniskā atbalsta nodaļas Rafaela

Sākotnējā sistēmas testēšana ļāva apzināt sekojošus defektus:

 1. Tiek novērots konstanta sistēmas pārkaršana
 2. Rotācijas ass novirzījās no sākotnējās par 33 grādiem, kā rezultātā tiek novērotas cikliskas temperatūras anomālijas
 3. Upju caurlaidība neatbilst projektā norādītajai
 4. Zālēdēju tipa fauna nav novērota
 5. Orbīta nav stabila. Planētai ir tendence uz tuvošanos saulei

Ģenerāldirektoram Jehovai
no sistēmaparatūras nodaļas priekšnieka Lucifera

 1. Un ko jūs vēlējāties, ņemot vērā šādu zemes/ūdens attiecību? Optimālai dzesēšanai zemes un ūdens proporcijām jābūt starp 1:3 un 1:4
 2. Mēs pie tā strādājam
 3. Tāpēc, ka piens saskābst, bet medus sacukurojās
 4. Zālēdāju tipa faunai ir nepieciešama zāle, kura pie šādas temperatūras un ūdens trūkuma neaug. Piedāvāju pa upēm palaist ūdeni. Tas arī atrisinātu 3. problēmu.
 5. Kā gravitācijas atsvaru mēs ārējā orbītā izvietosim vēl vienu planētu

"Sauszemi saspiest nav, kur. Tas nozīmē, ka nāksies palielināt jūru platību. Bet tas jau viesīs automātisku svara un tilpuma palielināšanos. Un vēl tā liekā planēta..."
Mihails

"Nekas, lietotājs pacietīs. Lieko planētu noformēsim kā fīču. Bet, redziet, medus jau ir anonsēts. Varbūt lielākajās upēs to varētu atstāt?"
Gabriels

"Atgādinu, ka termiņi spiež. Bet jums pat zirgs nav gatavs. Starp citu, dizaineri līdz pat šim brīdim vēl nav prezentējuši zirga projektu, visu laiku tikai ar dinozauriem ņemas. Kam tie dinozauri ir nepieciešami?"
Jehova

"Vispārībā, lietotājs mīl dinozaurus"
Gabriels

"Labi. Bet arī lai zirgs būtu"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai
no testēšanas un tehniskā atbalsta nodaļas Rafaela

Sākotnējā sistēmas testēšana ļāva apzināt sekojošus defektus:

 1. Neskatoties uz neatrisināto problēmu ar asi, planētai atkal ir parādījusies tendence lidot prom kosmosā
 2. Zālēdāju tipa dzīvnieku atkal nav

Ģenerāldirektoram Jehovai
no sistēmaparatūras nodaļas priekšnieka Lucifera

 1. Izveidosim vēl vienu atsvaru, bet šoreiz iekšējā orbītā
 2. Bet fauna savairojās, aprija visu zāli un apsprāga

"Cik pavisam mums būs nepieciešami atsvari?"
Mihails

"Visā visumā, pēc sistēmas kalibrēšanas darbiem izdevās nostabilizēt sistēmu ar deviņiem"
Lucifers

"Es pareizi sapratu? Vienas planētas vietā lietotājs iegūs savā īpašumā veselas deviņas?!"
Jehova

"Nu un? Astoņas no tām jebkurā gadījumā nav derīgas dzīvei"
Lucifers

"Bet sistēmas izmēri?"
Jehova

"Lietotājam to nemaz nav obligāti zināt. Pusi no šīm planētām bez teleskopa pat ieraudzīt nav iespējams. Piedāvāju papildināt Lietotāja rokasgrāmatu ar 11. bausli - 'Tev nebūs teleskopu izgudrot'"
Gabriels

"Nevajag. Tad to tiešām izgudros"
Jehova

"Starp citu, palielinot nakts spīdekļa orbītas rādiusu, tā spožums ir nokrities zem projektā pieļaujamā minimuma. Piedāvāju tomēr tā vietā novietot spoguli"
Rafaels

"Kur jūs bijāt agrāk? Mēs tik tikko esam nostabilizējuši sistēmu! Jūs vēlaties visu sākt nosākuma?!"
Lucifers

"Nekādi no sākuma! Līdz projekta nodošanai ir dažas dienas. Lucifer, vai nu jūs to visu iedarbināt, jebšu es jūs pārvedīšu uz citurieni un pazemināšu amatā"
Jehova

Ģenerāldirektoram Jehovai no sistēmaparatūras nodaļas priekšnieka Lucifera

Vai tad es esmu vainīgs, ka man jau pašā sākumā netika iedots normāls darba uzdevums? Visā visumā, tā.
Ass nobīde lai paliek. Vismaz Ēdenes dārzā temperatūra būs konstanta - +24, bet ja lietotājs līdīs kaut kur citur, tā jau būs viņa problēma. Dinozaurus pabeigt mēs nepaspēsim, bet zirgus uztaisīsim. Ar pienu un medu nekas neizdevās, palaidām pa upēm ūdeni. Tiesa, tas nes jūrā sāli. Lai zālēdāji nenorītu visu zāli, mēs izlaidām patču zīdītāju plēsoņu veidā, bet diemžēl, vairs nepaspējam viņiem uzstādīt programmu, kura atšķirtu lietotāju no upura. Nu, visā visumā, kaut kā tas strādās.

"Un tas ir labi"
Jehova