17.06.2003.
nr. 45

Rīgas sabiedriskās kārtības noteikumi

prot. Nr.96, 42. §

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43.pantu