Konvertējam latviešu tekstus uz/no translita.

Ievadi tekstu

Konvertācija:

Transliterācijas tabula

Transliterācija:AACHEEGJIIKJLJNJSHUUZHOO
Ierastā rakstība:ĀČĒĢĪĶĻŅŠŪŽŌ