Ilustratīvs piemērs tam, kā bez vārdnīcas palīdzības ar diezgan lielu precizitāti un varbūtību ir iespējams izlasīt lietvārdus (izņēmumi ir cits stāsts...). Konkrētajā gadījumā tiek atlasīti visi daļa no lietvārdu dzimtēm un deklinācijām (vienkāršības dēļ visus gadījumus neesmu ieviesis pagaidām). Pirmajā kolonnā ir varbūtība, ka konkrētais vārds atbilst dzimtei un deklinācijai. Diezgan droši var teikt, ka, ja varbūtība ir lielāka par viens, tad lietvārds tik tiešām atbilst.

Pagaidām, vienkāršibas un algoritma pārskatāmība labad, lai lietvārds tiktu atrasts, tam tekstā ir jābūt vismaz divos locījumos, no kuriem vienam ir jābūt vienskaitļa nominatīvam.

Analizējamais teksts ir no mxz.lv (gana labās latviešu valodas dēļ). Analizētais fails (kodējums - UTF-8). Paldies Kārlim par idejas pasviešanu.

Iespējamība Dzimte Deklinācija Unikālie locījumi
8 v1žurnālsžurnālažurnālamžurnālužurnālāžurnāližurnāliemžurnālusžurnālos
8 v1vissvisavisamvisuvisāvisivisiemvisusvisos
8 v1savssavasavamsavusavāsavisaviemsavussavos
8 v1mazsmazamazammazumazāmazimaziemmazusmazos
8 v1kādskādakādamkādukādākādikādiemkāduskādos
8 v1ierakstsierakstaierakstamierakstuierakstāierakstiierakstiemierakstusierakstos
8 v1darbsdarbadarbamdarbudarbādarbidarbiemdarbusdarbos
8 v1citscitacitamcitucitāciticitiemcituscitos
7 v1vakarsvakaravakaramvakaruvakarāvakarivakariemvakarusvakaros
7 v1tādstādatādamtādutādātāditādiemtādustādos
7 v1stāstsstāstastāstamstāstustāstāstāstistāstiemstāstusstāstos
7 v1sarakstssarakstasarakstamsarakstusarakstāsarakstisarakstiemsarakstussarakstos
7 v1rakstsrakstarakstamraksturakstārakstirakstiemrakstusrakstos
7 v1mansmanamanammanumanāmanimaniemmanusmanos
7 v1kadrskadrakadramkadrukadrākadrikadriemkadruskadros
7 v1gadījumsgadījumagadījumamgadījumugadījumāgadījumigadījumiemgadījumusgadījumos
7 v1gadsgadagadamgadugadāgadigadiemgadusgados
6 v1šādsšādašādamšādušādāšādišādiemšādusšādos
6 v1īstsīstaīstamīstuīstāīstiīstiemīstusīstos
6 v1viensvienavienamvienuvienāvienivieniemvienusvienos
6 v1veikalsveikalaveikalamveikaluveikalāveikaliveikaliemveikalusveikalos
6 v1tīklstīklatīklamtīklutīklātīklitīkliemtīklustīklos
6 v1telefonstelefonatelefonamtelefonutelefonātelefonitelefoniemtelefonustelefonos
6 v1projektsprojektaprojektamprojektuprojektāprojektiprojektiemprojektusprojektos
6 v1processprocesaprocesamprocesuprocesāprocesiprocesiemprocesusprocesos
6 v1nekādsnekādanekādamnekādunekādānekādinekādiemnekādusnekādos
6 v1lielslielalielamlielulielālielilieliemlieluslielos
6 v1laikslaikalaikamlaikulaikālaikilaikiemlaikuslaikos
6 v1izmērsizmēraizmēramizmēruizmērāizmēriizmēriemizmērusizmēros
6 v1draugsdraugadraugamdraugudraugādraugidraugiemdraugusdraugos
6 v1cilvēkscilvēkacilvēkamcilvēkucilvēkācilvēkicilvēkiemcilvēkuscilvēkos
6 v1bārsbārabārambārubārābāribāriembārusbāros
6 v1attēlsattēlaattēlamattēluattēlāattēliattēliemattēlusattēlos
6 s5pusepusespuseipusipusēpusšupusēmpusēs
6 s5bildebildesbildeibildibildēbildšubildēmbildēs
6 s4visavisasvisaivisuvisāvisāmvisās
6 s4vietavietasvietaivietuvietāvietāmvietās
6 s4tādatādastādaitādutādātādāmtādās
6 s4manamanasmanaimanumanāmanāmmanās
6 s4lietalietaslietailietulietālietāmlietās
6 s4lielalielaslielailielulielālielāmlielās
6 s4kurakuraskuraikurukurākurāmkurās
6 s4filmafilmasfilmaifilmufilmāfilmāmfilmās
6 s4dienadienasdienaidienudienādienāmdienās
6 s4citacitascitaicitucitācitāmcitās
6 s4ainaainasainaiainuaināaināmainās
5 v1īpašsīpašaīpašamīpašuīpašāīpašiīpašiemīpašusīpašos
5 v1ēdiensēdienaēdienamēdienuēdienāēdieniēdieniemēdienusēdienos
5 v1zobszobazobamzobuzobāzobizobiemzobuszobos
5 v1zināmszināmazināmamzināmuzināmāzināmizināmiemzināmuszināmos
5 v1vēdersvēderavēderamvēderuvēderāvēderivēderiemvēderusvēderos
5 v1vārdsvārdavārdamvārduvārdāvārdivārdiemvārdusvārdos
5 v1vienādsvienādavienādamvienāduvienādāvienādivienādiemvienādusvienādos
5 v1vienkāršsvienkāršavienkāršamvienkāršuvienkāršāvienkāršivienkāršiemvienkāršusvienkāršos
5 v1veidsveidaveidamveiduveidāveidiveidiemveidusveidos
5 v1vecsvecavecamvecuvecāveciveciemvecusvecos
5 v1studentsstudentastudentamstudentustudentāstudentistudentiemstudentusstudentos
5 v1skaidrsskaidraskaidramskaidruskaidrāskaidriskaidriemskaidrusskaidros
5 v1rītsrītarītamrīturītārītirītiemrītusrītos
5 v1režisorsrežisorarežisoramrežisorurežisorārežisorirežisoriemrežisorusrežisoros
5 v1punktspunktapunktampunktupunktāpunktipunktiempunktuspunktos
5 v1prātsprātaprātamprātuprātāprātiprātiemprātusprātos
5 v1podkāstspodkāstapodkāstampodkāstupodkāstāpodkāstipodkāstiempodkāstuspodkāstos
5 v1parastsparastaparastamparastuparastāparastiparastiemparastusparastos
5 v1objektīvsobjektīvaobjektīvamobjektīvuobjektīvāobjektīviobjektīviemobjektīvusobjektīvos
5 v1nelielsnelielanelielamnelielunelielānelielinelieliemnelielusnelielos
5 v1maksmakamakammakumakāmakimakiemmakusmakos
5 v1labslabalabamlabulabālabilabiemlabuslabos
5 v1kontskontakontamkontukontākontikontiemkontuskontos
5 v1jaunsjaunajaunamjaunujaunājaunijauniemjaunusjaunos
5 v1interesantsinteresantainteresantaminteresantuinteresantāinteresantiinteresantieminteresantusinteresantos
5 v1gabalsgabalagabalamgabalugabalāgabaligabaliemgabalusgabalos
5 v1bērnsbērnabērnambērnubērnābērnibērniembērnusbērnos
5 v1asistentsasistentaasistentamasistentuasistentāasistentiasistentiemasistentusasistentos
5 s5videvidesvideividividēvidšuvidēmvidēs
5 s5reizereizesreizeireizireizēreizšureizēmreizēs
5 s4telpatelpastelpaitelputelpātelpāmtelpās
5 s4skolaskolasskolaiskoluskolāskolāmskolās
5 s4sejasejassejaisejusejāsejāmsejās
5 s4savasavassavaisavusavāsavāmsavās
5 s4rokarokasrokairokurokārokāmrokās
5 s4pilsētapilsētaspilsētaipilsētupilsētāpilsētāmpilsētās
5 s4otraotrasotraiotruotrāotrāmotrās
5 s4nelielanelielasnelielainelielunelielānelielāmnelielās
5 s4nedēļanedēļasnedēļainedēļunedēļānedēļāmnedēļās
5 s4labalabaslabailabulabālabāmlabās
5 s4krāsakrāsaskrāsaikrāsukrāsākrāsāmkrāsās
5 s4jaunajaunasjaunaijaunujaunājaunāmjaunās
5 s4garagarasgaraigarugarāgarāmgarās
5 s4gaismagaismasgaismaigaismugaismāgaismāmgaismās
5 s4daļadaļasdaļaidaļudaļādaļāmdaļās
4 v1ērtsērtaērtamērtuērtāērtiērtiemērtusērtos
4 v1veselsveselaveselamveseluveselāveseliveseliemveselusveselos
4 v1trakstrakatrakamtrakutrakātrakitrakiemtrakustrakos
4 v1skaitsskaitaskaitamskaituskaitāskaitiskaitiemskaitusskaitos
4 v1skaistsskaistaskaistamskaistuskaistāskaistiskaistiemskaistusskaistos
4 v1scenārijsscenārijascenārijamscenārijuscenārijāscenārijiscenārijiemscenārijusscenārijos
4 v1rēķinsrēķinarēķinamrēķinurēķinārēķinirēķiniemrēķinusrēķinos
4 v1romānsromānaromānamromānuromānāromāniromāniemromānusromānos
4 v1produktsproduktaproduktamproduktuproduktāproduktiproduktiemproduktusproduktos
4 v1plānsplānaplānamplānuplānāplāniplāniemplānusplānos
4 v1pilnspilnapilnampilnupilnāpilnipilniempilnuspilnos
4 v1pasniedzējspasniedzējapasniedzējampasniedzējupasniedzējāpasniedzējipasniedzējiempasniedzējuspasniedzējos
4 v1otrsotraotramotruotrāotriotriemotrusotros
4 v1objektsobjektaobjektamobjektuobjektāobjektiobjektiemobjektusobjektos
4 v1neviensnevienanevienamnevienunevienānevieninevieniemnevienusnevienos
4 v1materiālsmateriālamateriālammateriālumateriālāmateriālimateriāliemmateriālusmateriālos
4 v1lētslētalētamlētulētālētilētiemlētuslētos
4 v1lielākslielākalielākamlielākulielākālielākilielākiemlielākuslielākos
4 v1lasītājslasītājalasītājamlasītājulasītājālasītājilasītājiemlasītājuslasītājos
4 v1korpusskorpusakorpusamkorpusukorpusākorpusikorpusiemkorpususkorpusos
4 v1katrskatrakatramkatrukatrākatrikatriemkatruskatros
4 v1iemeslsiemeslaiemeslamiemesluiemeslāiemesliiemesliemiemeslusiemeslos
4 v1faktsfaktafaktamfaktufaktāfaktifaktiemfaktusfaktos
4 v1elementselementaelementamelementuelementāelementielementiemelementuselementos
4 v1eksponometrseksponometraeksponometrameksponometrueksponometrāeksponometrieksponometriemeksponometruseksponometros
4 v1dokumentsdokumentadokumentamdokumentudokumentādokumentidokumentiemdokumentusdokumentos
4 v1brīvsbrīvabrīvambrīvubrīvābrīvibrīviembrīvusbrīvos
4 v1blogsblogablogamblogublogāblogiblogiemblogusblogos
4 v1automātisksautomātiskaautomātiskamautomātiskuautomātiskāautomātiskiautomātiskiemautomātiskusautomātiskos
4 v1aparātsaparātaaparātamaparātuaparātāaparātiaparātiemaparātusaparātos
4 s5spēlespēlesspēleispēlispēlēspēlšuspēlēmspēlēs
4 s5sekundesekundessekundeisekundisekundēsekundšusekundēmsekundēs
4 s5pasaulepasaulespasauleipasaulipasaulēpasaulšupasaulēmpasaulēs
4 s5nozīmenozīmesnozīmeinozīminozīmēnozīmšunozīmēmnozīmēs
4 s4šādašādasšādaišādušādāšādāmšādās
4 s4vienīgavienīgasvienīgaivienīguvienīgāvienīgāmvienīgās
4 s4vienavienasvienaivienuvienāvienāmvienās
4 s4versijaversijasversijaiversijuversijāversijāmversijās
4 s4vecavecasvecaivecuvecāvecāmvecās
4 s4tēmatēmastēmaitēmutēmātēmāmtēmās
4 s4teorijateorijasteorijaiteorijuteorijāteorijāmteorijās
4 s4spēcīgaspēcīgasspēcīgaispēcīguspēcīgāspēcīgāmspēcīgās
4 s4situācijasituācijassituācijaisituācijusituācijāsituācijāmsituācijās
4 s4sistēmasistēmassistēmaisistēmusistēmāsistēmāmsistēmās
4 s4programmaprogrammasprogrammaiprogrammuprogrammāprogrammāmprogrammās
4 s4problēmaproblēmasproblēmaiproblēmuproblēmāproblēmāmproblēmās
4 s4personapersonaspersonaipersonupersonāpersonāmpersonās
4 s4pašapašaspašaipašupašāpašāmpašās
4 s4patiesībapatiesībaspatiesībaipatiesībupatiesībāpatiesībāmpatiesībās
4 s4nekādanekādasnekādainekādunekādānekādāmnekādās
4 s4naudanaudasnaudainaudunaudānaudāmnaudās
4 s4mājamājasmājaimājumājāmājāmmājās
4 s4melodijamelodijasmelodijaimelodijumelodijāmelodijāmmelodijās
4 s4mazamazasmazaimazumazāmazāmmazās
4 s4lekcijalekcijaslekcijailekcijulekcijālekcijāmlekcijās
4 s4kļūdakļūdaskļūdaikļūdukļūdākļūdāmkļūdās
4 s4kājakājaskājaikājukājākājāmkājās
4 s4kādakādaskādaikādukādākādāmkādās
4 s4katrakatraskatraikatrukatrākatrāmkatrās
4 s4kamerakameraskameraikamerukamerākamerāmkamerās
4 s4jebkurajebkurasjebkuraijebkurujebkurājebkurāmjebkurās
4 s4ielaielasielaiieluielāielāmielās
4 s4filmēšanafilmēšanasfilmēšanaifilmēšanufilmēšanāfilmēšanāmfilmēšanās
4 s4domadomasdomaidomudomādomāmdomās
4 s4dažādadažādasdažādaidažādudažādādažādāmdažādās
4 s4darbībadarbībasdarbībaidarbībudarbībādarbībāmdarbībās
4 s4bankabankasbankaibankubankābankāmbankās
3 v1ļaunsļaunaļaunamļaunuļaunāļauniļauniemļaunusļaunos
3 v1vīrsvīravīramvīruvīrāvīrivīriemvīrusvīros
3 v1virziensvirzienavirzienamvirzienuvirzienāvirzienivirzieniemvirzienusvirzienos
3 v1vadsvadavadamvaduvadāvadivadiemvadusvados
3 v1universālsuniversālauniversālamuniversāluuniversālāuniversāliuniversāliemuniversālusuniversālos
3 v1tukšstukšatukšamtukšutukšātukšitukšiemtukšustukšos
3 v1tipstipatipamtiputipātipitipiemtipustipos
3 v1tikstikatikamtikutikātikitikiemtikustikos
3 v1terminsterminaterminamterminutermināterminiterminiemterminusterminos
3 v1teikumsteikumateikumamteikumuteikumāteikumiteikumiemteikumusteikumos
3 v1sūdssūdasūdamsūdusūdāsūdisūdiemsūdussūdos
3 v1sākssākasākamsākusākāsākisākiemsākussākos
3 v1svaigssvaigasvaigamsvaigusvaigāsvaigisvaigiemsvaigussvaigos
3 v1stāvsstāvastāvamstāvustāvāstāvistāviemstāvusstāvos
3 v1stopsstopastopamstopustopāstopistopiemstopusstopos
3 v1spļāviensspļāvienaspļāvienamspļāvienuspļāvienāspļāvienispļāvieniemspļāvienusspļāvienos
3 v1smukssmukasmukamsmukusmukāsmukismukiemsmukussmukos
3 v1sliktssliktasliktamsliktusliktāsliktisliktiemsliktussliktos
3 v1siltssiltasiltamsiltusiltāsiltisiltiemsiltussiltos
3 v1rīksrīkarīkamrīkurīkārīkirīkiemrīkusrīkos
3 v1reālsreālareālamreālureālāreālireāliemreālusreālos
3 v1rezultātsrezultātarezultātamrezultāturezultātārezultātirezultātiemrezultātusrezultātos
3 v1radītsradītaradītamradīturadītāradītiradītiemradītusradītos
3 v1producentsproducentaproducentamproducentuproducentāproducentiproducentiemproducentusproducentos
3 v1priekšmetspriekšmetapriekšmetampriekšmetupriekšmetāpriekšmetipriekšmetiempriekšmetuspriekšmetos
3 v1priekspriekapriekampriekupriekāpriekipriekiempriekuspriekos
3 v1pozitīvspozitīvapozitīvampozitīvupozitīvāpozitīvipozitīviempozitīvuspozitīvos
3 v1populārspopulārapopulārampopulārupopulārāpopulāripopulāriempopulāruspopulāros
3 v1pilnīgspilnīgapilnīgampilnīgupilnīgāpilnīgipilnīgiempilnīguspilnīgos
3 v1piedzīvojumspiedzīvojumapiedzīvojumampiedzīvojumupiedzīvojumāpiedzīvojumipiedzīvojumiempiedzīvojumuspiedzīvojumos
3 v1personālspersonālapersonālampersonālupersonālāpersonālipersonāliempersonāluspersonālos
3 v1patīkamspatīkamapatīkamampatīkamupatīkamāpatīkamipatīkamiempatīkamuspatīkamos
3 v1pamatspamatapamatampamatupamatāpamatipamatiempamatuspamatos
3 v1pakalpojumspakalpojumapakalpojumampakalpojumupakalpojumāpakalpojumipakalpojumiempakalpojumuspakalpojumos
3 v1nummursnummuranummuramnummurunummurānummurinummuriemnummurusnummuros
3 v1normālsnormālanormālamnormālunormālānormālinormāliemnormālusnormālos
3 v1nopietnsnopietnanopietnamnopietnunopietnānopietninopietniemnopietnusnopietnos
3 v1mūžsmūžamūžammūžumūžāmūžimūžiemmūžusmūžos
3 v1milzīgsmilzīgamilzīgammilzīgumilzīgāmilzīgimilzīgiemmilzīgusmilzīgos
3 v1miersmieramierammierumierāmierimieriemmierusmieros
3 v1maissmaisamaisammaisumaisāmaisimaisiemmaisusmaisos
3 v1likumslikumalikumamlikumulikumālikumilikumiemlikumuslikumos
3 v1lieliskslieliskalieliskamlieliskulieliskālieliskilieliskiemlieliskuslieliskos
3 v1labākslabākalabākamlabākulabākālabākilabākiemlabākuslabākos
3 v1kārtīgskārtīgakārtīgamkārtīgukārtīgākārtīgikārtīgiemkārtīguskārtīgos
3 v1kursabiedrskursabiedrakursabiedramkursabiedrukursabiedrākursabiedrikursabiedriemkursabiedruskursabiedros
3 v1korektskorektakorektamkorektukorektākorektikorektiemkorektuskorektos
3 v1kinematogrāfskinematogrāfakinematogrāfamkinematogrāfukinematogrāfākinematogrāfikinematogrāfiemkinematogrāfuskinematogrāfos
3 v1izplatītājsizplatītājaizplatītājamizplatītājuizplatītājāizplatītājiizplatītājiemizplatītājusizplatītājos
3 v1izgaismotsizgaismotaizgaismotamizgaismotuizgaismotāizgaismotiizgaismotiemizgaismotusizgaismotos
3 v1internetsinternetainternetaminternetuinternetāinternetiinternetieminternetusinternetos
3 v1iestādījumsiestādījumaiestādījumamiestādījumuiestādījumāiestādījumiiestādījumiemiestādījumusiestādījumos
3 v1grandiozsgrandiozagrandiozamgrandiozugrandiozāgrandiozigrandioziemgrandiozusgrandiozos
3 v1garumsgarumagarumamgarumugarumāgarumigarumiemgarumusgarumos
3 v1garlaicīgsgarlaicīgagarlaicīgamgarlaicīgugarlaicīgāgarlaicīgigarlaicīgiemgarlaicīgusgarlaicīgos
3 v1gaišsgaišagaišamgaišugaišāgaišigaišiemgaišusgaišos
3 v1gaissgaisagaisamgaisugaisāgaisigaisiemgaisusgaisos
3 v1formātsformātaformātamformātuformātāformātiformātiemformātusformātos
3 v1filmētsfilmētafilmētamfilmētufilmētāfilmētifilmētiemfilmētusfilmētos
3 v1elektroniskselektroniskaelektroniskamelektroniskuelektroniskāelektroniskielektroniskiemelektroniskuselektroniskos
3 v1eksperimentseksperimentaeksperimentameksperimentueksperimentāeksperimentieksperimentiemeksperimentuseksperimentos
3 v1efektsefektaefektamefektuefektāefektiefektiemefektusefektos
3 v1dramatisksdramatiskadramatiskamdramatiskudramatiskādramatiskidramatiskiemdramatiskusdramatiskos
3 v1disksdiskadiskamdiskudiskādiskidiskiemdiskusdiskos
3 v1daudzumsdaudzumadaudzumamdaudzumudaudzumādaudzumidaudzumiemdaudzumusdaudzumos
3 v1centrscentracentramcentrucentrācentricentriemcentruscentros
3 v1baltsbaltabaltambaltubaltābaltibaltiembaltusbaltos
3 v1avotsavotaavotamavotuavotāavotiavotiemavotusavotos
3 v1autorsautoraautoramautoruautorāautoriautoriemautorusautoros
3 v1atvērumsatvērumaatvērumamatvērumuatvērumāatvērumiatvērumiematvērumusatvērumos
3 v1apjomsapjomaapjomamapjomuapjomāapjomiapjomiemapjomusapjomos
3 v1analogsanalogaanalogamanaloguanalogāanalogianalogiemanalogusanalogos
3 v1amatsamataamatamamatuamatāamatiamatiemamatusamatos
3 v1aksesuārsaksesuāraaksesuāramaksesuāruaksesuārāaksesuāriaksesuāriemaksesuārusaksesuāros
3 s5ķēdeķēdesķēdeiķēdiķēdēķēdšuķēdēmķēdēs
3 s5zemezemeszemeizemizemēzemšuzemēmzemēs
3 s5vēsturevēsturesvēstureivēsturivēsturēvēsturšuvēsturēmvēsturēs
3 s5saitesaitessaiteisaitisaitēsaitšusaitēmsaitēs
3 s5pudelepudelespudeleipudelipudelēpudelšupudelēmpudelēs
3 s5praksepraksesprakseipraksipraksēpraksšupraksēmpraksēs
3 s5nianseniansesnianseiniansiniansēniansšuniansēmniansēs
3 s5mātesplatemātesplatesmātesplateimātesplatimātesplatēmātesplatšumātesplatēmmātesplatēs
3 s5mutemutesmuteimutimutēmutšumutēmmutēs
3 s5lellelelleslelleilellilellēlellšulellēmlellēs
3 s5kastekasteskasteikastikastēkastšukastēmkastēs
3 s5kasetekaseteskaseteikasetikasetēkasetšukasetēmkasetēs
3 s5intereseinteresesintereseiinteresiinteresēinteresšuinteresēminteresēs
3 s5ierīceierīcesierīceiierīciierīcēierīcšuierīcēmierīcēs
3 s5eksistenceeksistenceseksistenceieksistencieksistencēeksistencšueksistencēmeksistencēs
3 s5dzīvedzīvesdzīveidzīvidzīvēdzīvšudzīvēmdzīvēs
3 s5blondīneblondīnesblondīneiblondīniblondīnēblondīnšublondīnēmblondīnēs
3 s5biļetebiļetesbiļeteibiļetibiļetēbiļetšubiļetēmbiļetēs
3 s5atzīmeatzīmesatzīmeiatzīmiatzīmēatzīmšuatzīmēmatzīmēs
3 s4īsfilmaīsfilmasīsfilmaiīsfilmuīsfilmāīsfilmāmīsfilmās
3 s4vīzijavīzijasvīzijaivīzijuvīzijāvīzijāmvīzijās
3 s4viņaviņasviņaiviņuviņāviņāmviņās
3 s4vienkāršavienkāršasvienkāršaivienkāršuvienkāršāvienkāršāmvienkāršās
3 s4vasaravasarasvasaraivasaruvasarāvasarāmvasarās
3 s4uzņemšanauzņemšanasuzņemšanaiuzņemšanuuzņemšanāuzņemšanāmuzņemšanās
3 s4universālauniversālasuniversālaiuniversāluuniversālāuniversālāmuniversālās
3 s4tumšatumšastumšaitumšutumšātumšāmtumšās
3 s4tukšatukšastukšaitukšutukšātukšāmtukšās
3 s4scēnascēnasscēnaiscēnuscēnāscēnāmscēnās
3 s4runarunasrunairunurunārunāmrunās
3 s4rindarindasrindairindurindārindāmrindās
3 s4rakstīšanarakstīšanasrakstīšanairakstīšanurakstīšanārakstīšanāmrakstīšanās
3 s4prozaprozasprozaiprozuprozāprozāmprozās
3 s4policijapolicijaspolicijaipolicijupolicijāpolicijāmpolicijās
3 s4plānošanaplānošanasplānošanaiplānošanuplānošanāplānošanāmplānošanās
3 s4plikaplikasplikaiplikuplikāplikāmplikās
3 s4pilnapilnaspilnaipilnupilnāpilnāmpilnās
3 s4nevienanevienasnevienainevienunevienānevienāmnevienās
3 s4naudiņanaudiņasnaudiņainaudiņunaudiņānaudiņāmnaudiņās
3 s4melnamelnasmelnaimelnumelnāmelnāmmelnās
3 s4melburnamelburnasmelburnaimelburnumelburnāmelburnāmmelburnās
3 s4lētalētaslētailētulētālētāmlētās
3 s4lielākalielākaslielākailielākulielākālielākāmlielākās
3 s4lampalampaslampailampulampālampāmlampās
3 s4kedakedaskedaikedukedākedāmkedās
3 s4kategorijakategorijaskategorijaikategorijukategorijākategorijāmkategorijās
3 s4ilgailgasilgaiilguilgāilgāmilgās
3 s4ikdienaikdienasikdienaiikdienuikdienāikdienāmikdienās
3 s4idejaidejasidejaiidejuidejāidejāmidejās
3 s4gultagultasgultaigultugultāgultāmgultās
3 s4grupagrupasgrupaigrupugrupāgrupāmgrupās
3 s4gatavagatavasgatavaigatavugatavāgatavāmgatavās
3 s4gadagadasgadaigadugadāgadāmgadās
3 s4filmiņafilmiņasfilmiņaifilmiņufilmiņāfilmiņāmfilmiņās
3 s4ekspozīcijaekspozīcijasekspozīcijaiekspozīcijuekspozīcijāekspozīcijāmekspozīcijās
3 s4dziesmadziesmasdziesmaidziesmudziesmādziesmāmdziesmās
3 s4detaļadetaļasdetaļaidetaļudetaļādetaļāmdetaļās
3 s4brīvabrīvasbrīvaibrīvubrīvābrīvāmbrīvās
3 s4automašīnaautomašīnasautomašīnaiautomašīnuautomašīnāautomašīnāmautomašīnās
3 s4austrālijaaustrālijasaustrālijaiaustrālijuaustrālijāaustrālijāmaustrālijās
3 s4atšķirībaatšķirībasatšķirībaiatšķirībuatšķirībāatšķirībāmatšķirībās
3 s4atziņaatziņasatziņaiatziņuatziņāatziņāmatziņās
3 s4aplikācijaaplikācijasaplikācijaiaplikācijuaplikācijāaplikācijāmaplikācijās
2 v1zvanszvanazvanamzvanuzvanāzvanizvaniemzvanuszvanos
2 v1zilszilazilamziluzilāziliziliemziluszilos
2 v1vēssvēsavēsamvēsuvēsāvēsivēsiemvēsusvēsos
2 v1vienmērīgsvienmērīgavienmērīgamvienmērīguvienmērīgāvienmērīgivienmērīgiemvienmērīgusvienmērīgos
2 v1ventilatorsventilatoraventilatoramventilatoruventilatorāventilatoriventilatoriemventilatorusventilatoros
2 v1variantsvariantavariantamvariantuvariantāvariantivariantiemvariantusvariantos
2 v1vajadzīgsvajadzīgavajadzīgamvajadzīguvajadzīgāvajadzīgivajadzīgiemvajadzīgusvajadzīgos
2 v1vadītājsvadītājavadītājamvadītājuvadītājāvadītājivadītājiemvadītājusvadītājos
2 v1uzstādītsuzstādītauzstādītamuzstādītuuzstādītāuzstādītiuzstādītiemuzstādītusuzstādītos
2 v1uzdevumsuzdevumauzdevumamuzdevumuuzdevumāuzdevumiuzdevumiemuzdevumusuzdevumos
2 v1tēlstēlatēlamtēlutēlātēlitēliemtēlustēlos
2 v1trūkumstrūkumatrūkumamtrūkumutrūkumātrūkumitrūkumiemtrūkumustrūkumos
2 v1transportstransportatransportamtransportutransportātransportitransportiemtransportustransportos
2 v1tramvajstramvajatramvajamtramvajutramvajātramvajitramvajiemtramvajustramvajos
2 v1tradicionālstradicionālatradicionālamtradicionālutradicionālātradicionālitradicionāliemtradicionālustradicionālos
2 v1tehniskstehniskatehniskamtehniskutehniskātehniskitehniskiemtehniskustehniskos
2 v1tavstavatavamtavutavātavitaviemtavustavos
2 v1sākumssākumasākumamsākumusākumāsākumisākumiemsākumussākumos
2 v1stendsstendastendamstendustendāstendistendiemstendusstendos
2 v1statīvsstatīvastatīvamstatīvustatīvāstatīvistatīviemstatīvusstatīvos
2 v1statisksstatiskastatiskamstatiskustatiskāstatiskistatiskiemstatiskusstatiskos
2 v1spēksspēkaspēkamspēkuspēkāspēkispēkiemspēkusspēkos
2 v1spiediensspiedienaspiedienamspiedienuspiedienāspiedienispiedieniemspiedienusspiedienos
2 v1slavensslavenaslavenamslavenuslavenāslavenislaveniemslavenusslavenos
2 v1sižetssižetasižetamsižetusižetāsižetisižetiemsižetussižetos
2 v1sitienssitienasitienamsitienusitienāsitienisitieniemsitienussitienos
2 v1simtssimtasimtamsimtusimtāsimtisimtiemsimtussimtos
2 v1sensorssensorasensoramsensorusensorāsensorisensoriemsensorussensoros
2 v1saturssaturasaturamsaturusaturāsaturisaturiemsaturussaturos
2 v1sasodītssasodītasasodītamsasodītusasodītāsasodītisasodītiemsasodītussasodītos
2 v1sarkanīgssarkanīgasarkanīgamsarkanīgusarkanīgāsarkanīgisarkanīgiemsarkanīgussarkanīgos
2 v1sarkanssarkanasarkanamsarkanusarkanāsarkanisarkaniemsarkanussarkanos
2 v1saprotamssaprotamasaprotamamsaprotamusaprotamāsaprotamisaprotamiemsaprotamussaprotamos
2 v1sakssakasakamsakusakāsakisakiemsakussakos
2 v1sagatavotssagatavotasagatavotamsagatavotusagatavotāsagatavotisagatavotiemsagatavotussagatavotos
2 v1risksriskariskamriskuriskāriskiriskiemriskusriskos
2 v1režīmsrežīmarežīmamrežīmurežīmārežīmirežīmiemrežīmusrežīmos
2 v1regulārsregulāraregulāramregulāruregulārāregulāriregulāriemregulārusregulāros
2 v1redzamsredzamaredzamamredzamuredzamāredzamiredzamiemredzamusredzamos
2 v1radošsradošaradošamradošuradošāradoširadošiemradošusradošos
2 v1prožektorsprožektoraprožektoramprožektoruprožektorāprožektoriprožektoriemprožektorusprožektoros
2 v1profesionālsprofesionālaprofesionālamprofesionāluprofesionālāprofesionāliprofesionāliemprofesionālusprofesionālos
2 v1procesorsprocesoraprocesoramprocesoruprocesorāprocesoriprocesoriemprocesorusprocesoros
2 v1principsprincipaprincipamprincipuprincipāprincipiprincipiemprincipusprincipos
2 v1praktiskspraktiskapraktiskampraktiskupraktiskāpraktiskipraktiskiempraktiskuspraktiskos
2 v1posmsposmaposmamposmuposmāposmiposmiemposmusposmos
2 v1populārākspopulārākapopulārākampopulārākupopulārākāpopulārākipopulārākiempopulārākuspopulārākos
2 v1plānojumsplānojumaplānojumamplānojumuplānojumāplānojumiplānojumiemplānojumusplānojumos
2 v1pliksplikaplikamplikuplikāplikiplikiemplikusplikos
2 v1plakansplakanaplakanamplakanuplakanāplakaniplakaniemplakanusplakanos
2 v1pieslēgtspieslēgtapieslēgtampieslēgtupieslēgtāpieslēgtipieslēgtiempieslēgtuspieslēgtos
2 v1pielāgotspielāgotapielāgotampielāgotupielāgotāpielāgotipielāgotiempielāgotuspielāgotos
2 v1pieejamspieejamapieejamampieejamupieejamāpieejamipieejamiempieejamuspieejamos
2 v1personāžspersonāžapersonāžampersonāžupersonāžāpersonāžipersonāžiempersonāžuspersonāžos
2 v1pazīstamspazīstamapazīstamampazīstamupazīstamāpazīstamipazīstamiempazīstamuspazīstamos
2 v1pastspastapastampastupastāpastipastiempastuspastos
2 v1paredzētsparedzētaparedzētamparedzētuparedzētāparedzētiparedzētiemparedzētusparedzētos
2 v1operatorsoperatoraoperatoramoperatoruoperatorāoperatorioperatoriemoperatorusoperatoros
2 v1nozīmīgsnozīmīganozīmīgamnozīmīgunozīmīgānozīmīginozīmīgiemnozīmīgusnozīmīgos
2 v1nosaukumsnosaukumanosaukumamnosaukumunosaukumānosaukuminosaukumiemnosaukumusnosaukumos
2 v1nieksniekaniekamniekuniekāniekiniekiemniekusniekos
2 v1nepieciešamsnepieciešamanepieciešamamnepieciešamunepieciešamānepieciešaminepieciešamiemnepieciešamusnepieciešamos
2 v1mēslsmēslamēslammēslumēslāmēslimēsliemmēslusmēslos
2 v1muzikālsmuzikālamuzikālammuzikālumuzikālāmuzikālimuzikāliemmuzikālusmuzikālos
2 v1lietotslietotalietotamlietotulietotālietotilietotiemlietotuslietotos
2 v1kvalitatīvskvalitatīvakvalitatīvamkvalitatīvukvalitatīvākvalitatīvikvalitatīviemkvalitatīvuskvalitatīvos
2 v1kursskursakursamkursukursākursikursiemkursuskursos
2 v1krēslskrēslakrēslamkrēslukrēslākrēslikrēsliemkrēsluskrēslos
2 v1kodskodakodamkodukodākodikodiemkoduskodos
2 v1kamīnskamīnakamīnamkamīnukamīnākamīnikamīniemkamīnuskamīnos
2 v1jūnijsjūnijajūnijamjūnijujūnijājūnijijūnijiemjūnijusjūnijos
2 v1jautrsjautrajautramjautrujautrājautrijautriemjautrusjautros
2 v1jauksjaukajaukamjaukujaukājaukijaukiemjaukusjaukos
2 v1iztērētsiztērētaiztērētamiztērētuiztērētāiztērētiiztērētiemiztērētusiztērētos
2 v1izmestsizmestaizmestamizmestuizmestāizmestiizmestiemizmestusizmestos
2 v1izmantotsizmantotaizmantotamizmantotuizmantotāizmantotiizmantotiemizmantotusizmantotos
2 v1izdevumsizdevumaizdevumamizdevumuizdevumāizdevumiizdevumiemizdevumusizdevumos
2 v1iespaidsiespaidaiespaidamiespaiduiespaidāiespaidiiespaidiemiespaidusiespaidos
2 v1ierobežotsierobežotaierobežotamierobežotuierobežotāierobežotiierobežotiemierobežotusierobežotos
2 v1iebūvētsiebūvētaiebūvētamiebūvētuiebūvētāiebūvētiiebūvētiemiebūvētusiebūvētos
2 v1identisksidentiskaidentiskamidentiskuidentiskāidentiskiidentiskiemidentiskusidentiskos
2 v1gatavsgatavagatavamgatavugatavāgatavigataviemgatavusgatavos
2 v1garšīgsgaršīgagaršīgamgaršīgugaršīgāgaršīgigaršīgiemgaršīgusgaršīgos
2 v1galdsgaldagaldamgaldugaldāgaldigaldiemgaldusgaldos
2 v1gadžetsgadžetagadžetamgadžetugadžetāgadžetigadžetiemgadžetusgadžetos
2 v1fotogrāfsfotogrāfafotogrāfamfotogrāfufotogrāfāfotogrāfifotogrāfiemfotogrāfusfotogrāfos
2 v1foršsforšaforšamforšuforšāforšiforšiemforšusforšos
2 v1fontsfontafontamfontufontāfontifontiemfontusfontos
2 v1fiktīvsfiktīvafiktīvamfiktīvufiktīvāfiktīvifiktīviemfiktīvusfiktīvos
2 v1fansfanafanamfanufanāfanifaniemfanusfanos
2 v1elementārselementāraelementāramelementāruelementārāelementārielementāriemelementāruselementāros
2 v1ekipējumsekipējumaekipējumamekipējumuekipējumāekipējumiekipējumiemekipējumusekipējumos
2 v1dārgāksdārgākadārgākamdārgākudārgākādārgākidārgākiemdārgākusdārgākos
2 v1dārgsdārgadārgamdārgudārgādārgidārgiemdārgusdārgos
2 v1dzēriensdzērienadzērienamdzērienudzērienādzērienidzērieniemdzērienusdzērienos
2 v1draudzīgsdraudzīgadraudzīgamdraudzīgudraudzīgādraudzīgidraudzīgiemdraudzīgusdraudzīgos
2 v1dotsdotadotamdotudotādotidotiemdotusdotos
2 v1citātscitātacitātamcitātucitātācitāticitātiemcitātuscitātos
2 v1būtisksbūtiskabūtiskambūtiskubūtiskābūtiskibūtiskiembūtiskusbūtiskos
2 v1budžetsbudžetabudžetambudžetubudžetābudžetibudžetiembudžetusbudžetos
2 v1bankomātsbankomātabankomātambankomātubankomātābankomātibankomātiembankomātusbankomātos
2 v1balanssbalansabalansambalansubalansābalansibalansiembalansusbalansos
2 v1aukstsaukstaaukstamaukstuaukstāaukstiaukstiemaukstusaukstos
2 v1atrodamsatrodamaatrodamamatrodamuatrodamāatrodamiatrodamiematrodamusatrodamos
2 v1aptuvensaptuvenaaptuvenamaptuvenuaptuvenāaptuveniaptuveniemaptuvenusaptuvenos
2 v1apsēstsapsēstaapsēstamapsēstuapsēstāapsēstiapsēstiemapsēstusapsēstos
2 v1apjomīgsapjomīgaapjomīgamapjomīguapjomīgāapjomīgiapjomīgiemapjomīgusapjomīgos
2 v1aktuālsaktuālaaktuālamaktuāluaktuālāaktuāliaktuāliemaktuālusaktuālos
2 v1aizraujošsaizraujošaaizraujošamaizraujošuaizraujošāaizraujošiaizraujošiemaizraujošusaizraujošos
2 v1adaptētsadaptētaadaptētamadaptētuadaptētāadaptētiadaptētiemadaptētusadaptētos
2 s5šokolādešokolādesšokolādeišokolādišokolādēšokolādšušokolādēmšokolādēs
2 s5ēstuveēstuvesēstuveiēstuviēstuvēēstuvšuēstuvēmēstuvēs
2 s5zālezāleszāleizālizālēzālšuzālēmzālēs
2 s5zobubirstezobubirsteszobubirsteizobubirstizobubirstēzobubirstšuzobubirstēmzobubirstēs
2 s5zinātnezinātneszinātneizinātnizinātnēzinātnšuzinātnēmzinātnēs
2 s5zibspuldzezibspuldzeszibspuldzeizibspuldzizibspuldzēzibspuldzšuzibspuldzēmzibspuldzēs
2 s5vēlmevēlmesvēlmeivēlmivēlmēvēlmšuvēlmēmvēlmēs
2 s5tabletetabletestableteitabletitabletētabletšutabletēmtabletēs
2 s5stūrestūresstūreistūristūrēstūršustūrēmstūrēs
2 s5spuldzespuldzesspuldzeispuldzispuldzēspuldzšuspuldzēmspuldzēs
2 s5smadzenesmadzenessmadzeneismadzenismadzenēsmadzenšusmadzenēmsmadzenēs
2 s5sliedesliedessliedeisliedisliedēsliedšusliedēmsliedēs
2 s5skrūveskrūvesskrūveiskrūviskrūvēskrūvšuskrūvēmskrūvēs
2 s5saknesaknessakneisaknisaknēsaknšusaknēmsaknēs
2 s5realitāterealitātesrealitāteirealitātirealitātērealitātšurealitātēmrealitātēs
2 s5pēcapstrādepēcapstrādespēcapstrādeipēcapstrādipēcapstrādēpēcapstrādšupēcapstrādēmpēcapstrādēs
2 s5presepresespreseipresipresēpresšupresēmpresēs
2 s5popularitātepopularitātespopularitāteipopularitātipopularitātēpopularitātšupopularitātēmpopularitātēs
2 s5pierepierespiereipieripierēpieršupierēmpierēs
2 s5piegādepiegādespiegādeipiegādipiegādēpiegādšupiegādēmpiegādēs
2 s5parādeparādesparādeiparādiparādēparādšuparādēmparādēs
2 s5paaudzepaaudzespaaudzeipaaudzipaaudzēpaaudzšupaaudzēmpaaudzēs
2 s5modemodesmodeimodimodēmodšumodēmmodēs
2 s5minūteminūtesminūteiminūtiminūtēminūtšuminūtēmminūtēs
2 s5metodemetodesmetodeimetodimetodēmetodšumetodēmmetodēs
2 s5līmlentelīmlenteslīmlenteilīmlentilīmlentēlīmlentšulīmlentēmlīmlentēs
2 s5listelisteslisteilistilistēlistšulistēmlistēs
2 s5lentelenteslenteilentilentēlentšulentēmlentēs
2 s5laimelaimeslaimeilaimilaimēlaimšulaimēmlaimēs
2 s5kvēlspuldzekvēlspuldzeskvēlspuldzeikvēlspuldzikvēlspuldzēkvēlspuldzšukvēlspuldzēmkvēlspuldzēs
2 s5kvalitātekvalitāteskvalitāteikvalitātikvalitātēkvalitātšukvalitātēmkvalitātēs
2 s5kopnekopneskopneikopnikopnēkopnšukopnēmkopnēs
2 s5konsolekonsoleskonsoleikonsolikonsolēkonsolšukonsolēmkonsolēs
2 s5klaseklasesklaseiklasiklasēklasšuklasēmklasēs
2 s5kartekarteskarteikartikartēkartšukartēmkartēs
2 s5izstrādeizstrādesizstrādeiizstrādiizstrādēizstrādšuizstrādēmizstrādēs
2 s5iezīmeiezīmesiezīmeiiezīmiiezīmēiezīmšuiezīmēmiezīmēs
2 s5domedomesdomeidomidomēdomšudomēmdomēs
2 s5datubāzedatubāzesdatubāzeidatubāzidatubāzēdatubāzšudatubāzēmdatubāzēs
2 s5datorspēledatorspēlesdatorspēleidatorspēlidatorspēlēdatorspēlšudatorspēlēmdatorspēlēs
2 s5cilvēcecilvēcescilvēceicilvēcicilvēcēcilvēcšucilvēcēmcilvēcēs
2 s5brūcebrūcesbrūceibrūcibrūcēbrūcšubrūcēmbrūcēs
2 s5atlaideatlaidesatlaideiatlaidiatlaidēatlaidšuatlaidēmatlaidēs
2 s5atbildeatbildesatbildeiatbildiatbildēatbildšuatbildēmatbildēs
2 s5apšaudeapšaudesapšaudeiapšaudiapšaudēapšaudšuapšaudēmapšaudēs
2 s5apstrādeapstrādesapstrādeiapstrādiapstrādēapstrādšuapstrādēmapstrādēs
2 s5analīzeanalīzesanalīzeianalīzianalīzēanalīzšuanalīzēmanalīzēs
2 s5aizmugureaizmuguresaizmugureiaizmuguriaizmugurēaizmuguršuaizmugurēmaizmugurēs
2 s4žurnālažurnālasžurnālaižurnālužurnālāžurnālāmžurnālās
2 s4žanražanrasžanraižanružanrāžanrāmžanrās
2 s4šaušanašaušanasšaušanaišaušanušaušanāšaušanāmšaušanās
2 s4ātraātrasātraiātruātrāātrāmātrās
2 s4zināmazināmaszināmaizināmuzināmāzināmāmzināmās
2 s4vēderavēderasvēderaivēderuvēderāvēderāmvēderās
2 s4vārdavārdasvārdaivārduvārdāvārdāmvārdās
2 s4virzienavirzienasvirzienaivirzienuvirzienāvirzienāmvirzienās
2 s4vienādavienādasvienādaivienāduvienādāvienādāmvienādās
2 s4veselaveselasveselaiveseluveselāveselāmveselās
2 s4veikalaveikalasveikalaiveikaluveikalāveikalāmveikalās
2 s4veidošanaveidošanasveidošanaiveidošanuveidošanāveidošanāmveidošanās
2 s4veidaveidasveidaiveiduveidāveidāmveidās
2 s4varējavarējasvarējaivarējuvarējāvarējāmvarējās
2 s4vakaravakarasvakaraivakaruvakarāvakarāmvakarās
2 s4tīklatīklastīklaitīklutīklātīklāmtīklās
2 s4turpinaturpinasturpinaiturpinuturpināturpināmturpinās
2 s4tikatikastikaitikutikātikāmtikās
2 s4tiešatiešastiešaitiešutiešātiešāmtiešās
2 s4temperatūratemperatūrastemperatūraitemperatūrutemperatūrātemperatūrāmtemperatūrās
2 s4teicateicasteicaiteicuteicāteicāmteicās
2 s4tehnoloģijatehnoloģijastehnoloģijaitehnoloģijutehnoloģijātehnoloģijāmtehnoloģijās
2 s4tehnikatehnikastehnikaitehnikutehnikātehnikāmtehnikās
2 s4sānielasānielassānielaisānielusānielāsānielāmsānielās
2 s4sākasākassākaisākusākāsākāmsākās
2 s4svešasvešassvešaisvešusvešāsvešāmsvešās
2 s4svarīgasvarīgassvarīgaisvarīgusvarīgāsvarīgāmsvarīgās
2 s4svaigasvaigassvaigaisvaigusvaigāsvaigāmsvaigās
2 s4sulasulassulaisulusulāsulāmsulās
2 s4stāstastāstasstāstaistāstustāstāstāstāmstāstās
2 s4stadijastadijasstadijaistadijustadijāstadijāmstadijās
2 s4spridzināšanaspridzināšanasspridzināšanaispridzināšanuspridzināšanāspridzināšanāmspridzināšanās
2 s4sliktasliktassliktaisliktusliktāsliktāmsliktās
2 s4skaņaskaņasskaņaiskaņuskaņāskaņāmskaņās
2 s4skaitaskaitasskaitaiskaituskaitāskaitāmskaitās
2 s4skaidraskaidrasskaidraiskaidruskaidrāskaidrāmskaidrās
2 s4siltasiltassiltaisiltusiltāsiltāmsiltās
2 s4saucasaucassaucaisaucusaucāsaucāmsaucās
2 s4sarunasarunassarunaisarunusarunāsarunāmsarunās
2 s4sarkanasarkanassarkanaisarkanusarkanāsarkanāmsarkanās
2 s4sarežģītasarežģītassarežģītaisarežģītusarežģītāsarežģītāmsarežģītās
2 s4sarakstasarakstassarakstaisarakstusarakstāsarakstāmsarakstās
2 s4sajūtasajūtassajūtaisajūtusajūtāsajūtāmsajūtās
2 s4rītarītasrītairīturītārītāmrītās
2 s4runājarunājasrunājairunājurunājārunājāmrunājās
2 s4reālareālasreālaireālureālāreālāmreālās
2 s4rakstarakstasrakstairaksturakstārakstāmrakstās
2 s4rajonarajonasrajonairajonurajonārajonāmrajonās
2 s4radītaradītasradītairadīturadītāradītāmradītās
2 s4prātaprātasprātaiprātuprātāprātāmprātās
2 s4procesaprocesasprocesaiprocesuprocesāprocesāmprocesās
2 s4procedūraprocedūrasprocedūraiprocedūruprocedūrāprocedūrāmprocedūrās
2 s4priekapriekaspriekaipriekupriekāpriekāmpriekās
2 s4pretestībapretestībaspretestībaipretestībupretestībāpretestībāmpretestībās
2 s4pozitīvapozitīvaspozitīvaipozitīvupozitīvāpozitīvāmpozitīvās
2 s4populārapopulāraspopulāraipopulārupopulārāpopulārāmpopulārās
2 s4podkāstapodkāstaspodkāstaipodkāstupodkāstāpodkāstāmpodkāstās
2 s4platformaplatformasplatformaiplatformuplatformāplatformāmplatformās
2 s4piepildītapiepildītaspiepildītaipiepildītupiepildītāpiepildītāmpiepildītās
2 s4pieejamapieejamaspieejamaipieejamupieejamāpieejamāmpieejamās
2 s4patīkamapatīkamaspatīkamaipatīkamupatīkamāpatīkamāmpatīkamās
2 s4parodijaparodijasparodijaiparodijuparodijāparodijāmparodijās
2 s4padomapadomaspadomaipadomupadomāpadomāmpadomās
2 s4nezinanezinasnezinainezinunezinānezināmnezinās
2 s4nebijanebijasnebijainebijunebijānebijāmnebijās
2 s4mērvienībamērvienībasmērvienībaimērvienībumērvienībāmērvienībāmmērvienībās
2 s4mākslamākslasmākslaimākslumākslāmākslāmmākslās
2 s4montāžamontāžasmontāžaimontāžumontāžāmontāžāmmontāžās
2 s4misijamisijasmisijaimisijumisijāmisijāmmisijās
2 s4milzīgamilzīgasmilzīgaimilzīgumilzīgāmilzīgāmmilzīgās
2 s4mieramierasmieraimierumierāmierāmmierās
2 s4makamakasmakaimakumakāmakāmmakās
2 s4līnijalīnijaslīnijailīnijulīnijālīnijāmlīnijās
2 s4likumalikumaslikumailikumulikumālikumāmlikumās
2 s4liktaliktasliktailiktuliktāliktāmliktās
2 s4liesmaliesmasliesmailiesmuliesmāliesmāmliesmās
2 s4lieliskalieliskaslieliskailieliskulieliskālieliskāmlieliskās
2 s4lasalasaslasailasulasālasāmlasās
2 s4laikalaikaslaikailaikulaikālaikāmlaikās
2 s4kultūrakultūraskultūraikultūrukultūrākultūrāmkultūrās
2 s4korpusakorpusaskorpusaikorpusukorpusākorpusāmkorpusās
2 s4kontakontaskontaikontukontākontāmkontās
2 s4komplikācijakomplikācijaskomplikācijaikomplikācijukomplikācijākomplikācijāmkomplikācijās
2 s4kombinācijakombinācijaskombinācijaikombinācijukombinācijākombinācijāmkombinācijās
2 s4kolekcijakolekcijaskolekcijaikolekcijukolekcijākolekcijāmkolekcijās
2 s4kartiņakartiņaskartiņaikartiņukartiņākartiņāmkartiņās
2 s4kaitinošakaitinošaskaitinošaikaitinošukaitinošākaitinošāmkaitinošās
2 s4kadrakadraskadraikadrukadrākadrāmkadrās
2 s4jēgajēgasjēgaijēgujēgājēgāmjēgās
2 s4izšķirtspējaizšķirtspējasizšķirtspējaiizšķirtspējuizšķirtspējāizšķirtspējāmizšķirtspējās
2 s4izmēraizmērasizmēraiizmēruizmērāizmērāmizmērās
2 s4izgaismotaizgaismotasizgaismotaiizgaismotuizgaismotāizgaismotāmizgaismotās
2 s4istabaistabasistabaiistabuistabāistabāmistabās
2 s4interesantainteresantasinteresantaiinteresantuinteresantāinteresantāminteresantās
2 s4informācijainformācijasinformācijaiinformācijuinformācijāinformācijāminformācijās
2 s4iespējaiespējasiespējaiiespējuiespējāiespējāmiespējās
2 s4ierakstaierakstasierakstaiierakstuierakstāierakstāmierakstās
2 s4iegūšanaiegūšanasiegūšanaiiegūšanuiegūšanāiegūšanāmiegūšanās
2 s4grāmatagrāmatasgrāmataigrāmatugrāmatāgrāmatāmgrāmatās
2 s4garantijagarantijasgarantijaigarantijugarantijāgarantijāmgarantijās
2 s4galagalasgalaigalugalāgalāmgalās
2 s4gaišagaišasgaišaigaišugaišāgaišāmgaišās
2 s4gaisagaisasgaisaigaisugaisāgaisāmgaisās
2 s4gadījumagadījumasgadījumaigadījumugadījumāgadījumāmgadījumās
2 s4gabalagabalasgabalaigabalugabalāgabalāmgabalās
2 s4funkcijafunkcijasfunkcijaifunkcijufunkcijāfunkcijāmfunkcijās
2 s4formaformasformaiformuformāformāmformās
2 s4failafailasfailaifailufailāfailāmfailās
2 s4esejaesejasesejaiesejuesejāesejāmesejās
2 s4elektrībaelektrībaselektrībaielektrībuelektrībāelektrībāmelektrībās
2 s4dzīvojadzīvojasdzīvojaidzīvojudzīvojādzīvojāmdzīvojās
2 s4dzeršanadzeršanasdzeršanaidzeršanudzeršanādzeršanāmdzeršanās
2 s4drāmadrāmasdrāmaidrāmudrāmādrāmāmdrāmās
2 s4domāšanadomāšanasdomāšanaidomāšanudomāšanādomāšanāmdomāšanās
2 s4domājadomājasdomājaidomājudomājādomājāmdomājās
2 s4datoradatorasdatoraidatorudatorādatorāmdatorās
2 s4darbadarbasdarbaidarbudarbādarbāmdarbās
2 s4ceļaceļasceļaiceļuceļāceļāmceļās
2 s4centracentrascentraicentrucentrācentrāmcentrās
2 s4cenacenascenaicenucenācenāmcenās
2 s4bārabārasbāraibārubārābārāmbārās
2 s4bijabijasbijaibijubijābijāmbijās
2 s4bezjēdzīgabezjēdzīgasbezjēdzīgaibezjēdzīgubezjēdzīgābezjēdzīgāmbezjēdzīgās
2 s4automātiskaautomātiskasautomātiskaiautomātiskuautomātiskāautomātiskāmautomātiskās
2 s4attīstīšanaattīstīšanasattīstīšanaiattīstīšanuattīstīšanāattīstīšanāmattīstīšanās
2 s4attēlaattēlasattēlaiattēluattēlāattēlāmattēlās
2 s4attiecībaattiecībasattiecībaiattiecībuattiecībāattiecībāmattiecībās
2 s4atmiņaatmiņasatmiņaiatmiņuatmiņāatmiņāmatmiņās
2 s4atkarīgaatkarīgasatkarīgaiatkarīguatkarīgāatkarīgāmatkarīgās
2 s4apziņaapziņasapziņaiapziņuapziņāapziņāmapziņās
2 s4aparatūraaparatūrasaparatūraiaparatūruaparatūrāaparatūrāmaparatūrās
2 s4amataamatasamataiamatuamatāamatāmamatās
1 v1šodienasšodienaašodienaamšodienaušodienaāšodienaišodienaiemšodienausšodienaos
1 v1ņemamsņemamaņemamamņemamuņemamāņemamiņemamiemņemamusņemamos
1 v1īstensīstenaīstenamīstenuīstenāīsteniīsteniemīstenusīstenos
1 v1īpašnieksīpašniekaīpašniekamīpašniekuīpašniekāīpašniekiīpašniekiemīpašniekusīpašniekos
1 v1īgnsīgnaīgnamīgnuīgnāīgniīgniemīgnusīgnos
1 v1ērasēraaēraamērauēraāēraiēraiemērausēraos
1 v1ārnijsārnijaārnijamārnijuārnijāārnijiārnijiemārnijusārnijos
1 v1vērtsvērtavērtamvērtuvērtāvērtivērtiemvērtusvērtos
1 v1vēlasvēlaavēlaamvēlauvēlaāvēlaivēlaiemvēlausvēlaos
1 v1vēlamsvēlamavēlamamvēlamuvēlamāvēlamivēlamiemvēlamusvēlamos
1 v1vizuālsvizuālavizuālamvizuāluvizuālāvizuālivizuāliemvizuālusvizuālos
1 v1visasvisaavisaamvisauvisaāvisaivisaiemvisausvisaos
1 v1viltīgsviltīgaviltīgamviltīguviltīgāviltīgiviltīgiemviltīgusviltīgos
1 v1vietasvietaavietaamvietauvietaāvietaivietaiemvietausvietaos
1 v1vienasvienaavienaamvienauvienaāvienaivienaiemvienausvienaos
1 v1versijasversijaaversijaamversijauversijaāversijaiversijaiemversijausversijaos
1 v1velnsvelnavelnamvelnuvelnāvelnivelniemvelnusvelnos
1 v1veiktsveiktaveiktamveiktuveiktāveiktiveiktiemveiktusveiktos
1 v1veidošanasveidošanaaveidošanaamveidošanauveidošanaāveidošanaiveidošanaiemveidošanausveidošanaos
1 v1veidotsveidotaveidotamveidotuveidotāveidotiveidotiemveidotusveidotos
1 v1valstsvalstavalstamvalstuvalstāvalstivalstiemvalstusvalstos
1 v1uzņemšanasuzņemšanaauzņemšanaamuzņemšanauuzņemšanaāuzņemšanaiuzņemšanaiemuzņemšanausuzņemšanaos
1 v1uzbrukumsuzbrukumauzbrukumamuzbrukumuuzbrukumāuzbrukumiuzbrukumiemuzbrukumusuzbrukumos
1 v1tīrstīratīramtīrutīrātīritīriemtīrustīros
1 v1tēmastēmaatēmaamtēmautēmaātēmaitēmaiemtēmaustēmaos
1 v1tādastādaatādaamtādautādaātādaitādaiemtādaustādaos
1 v1tuvplānstuvplānatuvplānamtuvplānutuvplānātuvplānituvplāniemtuvplānustuvplānos
1 v1tulkojumstulkojumatulkojumamtulkojumutulkojumātulkojumitulkojumiemtulkojumustulkojumos
1 v1trikstrikatrikamtrikutrikātrikitrikiemtrikustrikos
1 v1topošstopošatopošamtopošutopošātopošitopošiemtopošustopošos
1 v1tizlstizlatizlamtizlutizlātizlitizliemtizlustizlos
1 v1teorijasteorijaateorijaamteorijauteorijaāteorijaiteorijaiemteorijausteorijaos
1 v1sīkumssīkumasīkumamsīkumusīkumāsīkumisīkumiemsīkumussīkumos
1 v1sīkssīkasīkamsīkusīkāsīkisīkiemsīkussīkos
1 v1suburbssuburbasuburbamsuburbusuburbāsuburbisuburbiemsuburbussuburbos
1 v1strādnieksstrādniekastrādniekamstrādniekustrādniekāstrādniekistrādniekiemstrādniekusstrādniekos
1 v1stiprumsstiprumastiprumamstiprumustiprumāstiprumistiprumiemstiprumusstiprumos
1 v1steikssteikasteikamsteikusteikāsteikisteikiemsteikussteikos
1 v1stabilsstabilastabilamstabilustabilāstabilistabiliemstabilusstabilos
1 v1spējīgsspējīgaspējīgamspējīguspējīgāspējīgispējīgiemspējīgusspējīgos
1 v1spiestsspiestaspiestamspiestuspiestāspiestispiestiemspiestusspiestos
1 v1speciālistsspeciālistaspeciālistamspeciālistuspeciālistāspeciālistispeciālistiemspeciālistusspeciālistos
1 v1solījumssolījumasolījumamsolījumusolījumāsolījumisolījumiemsolījumussolījumos
1 v1smalkssmalkasmalkamsmalkusmalkāsmalkismalkiemsmalkussmalkos
1 v1skolasskolaaskolaamskolauskolaāskolaiskolaiemskolausskolaos
1 v1skaļāksskaļākaskaļākamskaļākuskaļākāskaļākiskaļākiemskaļākusskaļākos
1 v1skaidrāksskaidrākaskaidrākamskaidrākuskaidrākāskaidrākiskaidrākiemskaidrākusskaidrākos
1 v1sistēmassistēmaasistēmaamsistēmausistēmaāsistēmaisistēmaiemsistēmaussistēmaos
1 v1sirdssirdasirdamsirdusirdāsirdisirdiemsirdussirdos
1 v1sejassejaasejaamsejausejaāsejaisejaiemsejaussejaos
1 v1secinājumssecinājumasecinājumamsecinājumusecinājumāsecinājumisecinājumiemsecinājumussecinājumos
1 v1savienībassavienībaasavienībaamsavienībausavienībaāsavienībaisavienībaiemsavienībaussavienībaos
1 v1savassavaasavaamsavausavaāsavaisavaiemsavaussavaos
1 v1sasniegtssasniegtasasniegtamsasniegtusasniegtāsasniegtisasniegtiemsasniegtussasniegtos
1 v1saredzamssaredzamasaredzamamsaredzamusaredzamāsaredzamisaredzamiemsaredzamussaredzamos
1 v1sajūtassajūtaasajūtaamsajūtausajūtaāsajūtaisajūtaiemsajūtaussajūtaos
1 v1saistītssaistītasaistītamsaistītusaistītāsaistītisaistītiemsaistītussaistītos
1 v1saglabātssaglabātasaglabātamsaglabātusaglabātāsaglabātisaglabātiemsaglabātussaglabātos
1 v1sadzīviskssadzīviskasadzīviskamsadzīviskusadzīviskāsadzīviskisadzīviskiemsadzīviskussadzīviskos
1 v1rokasrokaarokaamrokaurokaārokairokaiemrokausrokaos
1 v1robsrobarobamroburobārobirobiemrobusrobos
1 v1respektsrespektarespektamrespekturespektārespektirespektiemrespektusrespektos
1 v1redzētsredzētaredzētamredzēturedzētāredzētiredzētiemredzētusredzētos
1 v1ražotājsražotājaražotājamražotājuražotājāražotājiražotājiemražotājusražotājos
1 v1rakstīšanasrakstīšanaarakstīšanaamrakstīšanaurakstīšanaārakstīšanairakstīšanaiemrakstīšanausrakstīšanaos
1 v1rakstītājsrakstītājarakstītājamrakstītājurakstītājārakstītājirakstītājiemrakstītājusrakstītājos
1 v1raidītājsraidītājaraidītājamraidītājuraidītājāraidītājiraidītājiemraidītājusraidītājos
1 v1radīšanasradīšanaaradīšanaamradīšanauradīšanaāradīšanairadīšanaiemradīšanausradīšanaos
1 v1radošumsradošumaradošumamradošumuradošumāradošumiradošumiemradošumusradošumos
1 v1pīkstienspīkstienapīkstienampīkstienupīkstienāpīkstienipīkstieniempīkstienuspīkstienos
1 v1pārliecinātspārliecinātapārliecinātampārliecinātupārliecinātāpārliecinātipārliecinātiempārliecinātuspārliecinātos
1 v1pārbaudītspārbaudītapārbaudītampārbaudītupārbaudītāpārbaudītipārbaudītiempārbaudītuspārbaudītos
1 v1progressprogresaprogresamprogresuprogresāprogresiprogresiemprogresusprogresos
1 v1problēmasproblēmaaproblēmaamproblēmauproblēmaāproblēmaiproblēmaiemproblēmausproblēmaos
1 v1priekštatspriekštatapriekštatampriekštatupriekštatāpriekštatipriekštatiempriekštatuspriekštatos
1 v1priecīgspriecīgapriecīgampriecīgupriecīgāpriecīgipriecīgiempriecīguspriecīgos
1 v1praktikantspraktikantapraktikantampraktikantupraktikantāpraktikantipraktikantiempraktikantuspraktikantos
1 v1policijaspolicijaapolicijaampolicijaupolicijaāpolicijaipolicijaiempolicijauspolicijaos
1 v1plānošanasplānošanaaplānošanaamplānošanauplānošanaāplānošanaiplānošanaiemplānošanausplānošanaos
1 v1plašsplašaplašamplašuplašāplašiplašiemplašusplašos
1 v1platsplataplatamplatuplatāplatiplatiemplatusplatos
1 v1pirmspirmapirmampirmupirmāpirmipirmiempirmuspirmos
1 v1piemērspiemērapiemērampiemērupiemērāpiemēripiemēriempiemēruspiemēros
1 v1piemērotspiemērotapiemērotampiemērotupiemērotāpiemērotipiemērotiempiemērotuspiemērotos
1 v1pielietojumspielietojumapielietojumampielietojumupielietojumāpielietojumipielietojumiempielietojumuspielietojumos
1 v1piefilmējumspiefilmējumapiefilmējumampiefilmējumupiefilmējumāpiefilmējumipiefilmējumiempiefilmējumuspiefilmējumos
1 v1piebāztspiebāztapiebāztampiebāztupiebāztāpiebāztipiebāztiempiebāztuspiebāztos
1 v1personaspersonaapersonaampersonaupersonaāpersonaipersonaiempersonauspersonaos
1 v1periodsperiodaperiodamperioduperiodāperiodiperiodiemperiodusperiodos
1 v1pašaspašaapašaampašaupašaāpašaipašaiempašauspašaos
1 v1paziņojumspaziņojumapaziņojumampaziņojumupaziņojumāpaziņojumipaziņojumiempaziņojumuspaziņojumos
1 v1patspatapatampatupatāpatipatiempatuspatos
1 v1pasākumspasākumapasākumampasākumupasākumāpasākumipasākumiempasākumuspasākumos
1 v1pasargātspasargātapasargātampasargātupasargātāpasargātipasargātiempasargātuspasargātos
1 v1panfilovspanfilovapanfilovampanfilovupanfilovāpanfilovipanfiloviempanfilovuspanfilovos
1 v1pamatotspamatotapamatotampamatotupamatotāpamatotipamatotiempamatotuspamatotos
1 v1palikspalikapalikampalikupalikāpalikipalikiempalikuspalikos
1 v1pakļautspakļautapakļautampakļautupakļautāpakļautipakļautiempakļautuspakļautos
1 v1otrasotraaotraamotrauotraāotraiotraiemotrausotraos
1 v1organizēšanasorganizēšanaaorganizēšanaamorganizēšanauorganizēšanaāorganizēšanaiorganizēšanaiemorganizēšanausorganizēšanaos
1 v1organismsorganismaorganismamorganismuorganismāorganismiorganismiemorganismusorganismos
1 v1omulīgsomulīgaomulīgamomulīguomulīgāomulīgiomulīgiemomulīgusomulīgos
1 v1novietotsnovietotanovietotamnovietotunovietotānovietotinovietotiemnovietotusnovietotos
1 v1notiksnotikanotikamnotikunotikānotikinotikiemnotikusnotikos
1 v1noteiktsnoteiktanoteiktamnoteiktunoteiktānoteiktinoteiktiemnoteiktusnoteiktos
1 v1nosūtītsnosūtītanosūtītamnosūtītunosūtītānosūtītinosūtītiemnosūtītusnosūtītos
1 v1nostādījumsnostādījumanostādījumamnostādījumunostādījumānostādījuminostādījumiemnostādījumusnostādījumos
1 v1nopietnāksnopietnākanopietnākamnopietnākunopietnākānopietnākinopietnākiemnopietnākusnopietnākos
1 v1noderīgsnoderīganoderīgamnoderīgunoderīgānoderīginoderīgiemnoderīgusnoderīgos
1 v1netiksnetikanetikamnetikunetikānetikinetikiemnetikusnetikos
1 v1nesējsnesējanesējamnesējunesējānesējinesējiemnesējusnesējos
1 v1nervozsnervozanervozamnervozunervozānervozinervoziemnervozusnervozos
1 v1nepareizsnepareizanepareizamnepareizunepareizānepareizinepareiziemnepareizusnepareizos
1 v1nelielasnelielaanelielaamnelielaunelielaānelielainelielaiemnelielausnelielaos
1 v1negaidītsnegaidītanegaidītamnegaidītunegaidītānegaidītinegaidītiemnegaidītusnegaidītos
1 v1neapmierinātsneapmierinātaneapmierinātamneapmierinātuneapmierinātāneapmierinātineapmierinātiemneapmierinātusneapmierinātos
1 v1naktsnaktanaktamnaktunaktānaktinaktiemnaktusnaktos
1 v1mīkstsmīkstamīkstammīkstumīkstāmīkstimīkstiemmīkstusmīkstos
1 v1mērītājsmērītājamērītājammērītājumērītājāmērītājimērītājiemmērītājusmērītājos
1 v1montāžasmontāžaamontāžaammontāžaumontāžaāmontāžaimontāžaiemmontāžausmontāžaos
1 v1miljonsmiljonamiljonammiljonumiljonāmiljonimiljoniemmiljonusmiljonos
1 v1melodijasmelodijaamelodijaammelodijaumelodijaāmelodijaimelodijaiemmelodijausmelodijaos
1 v1meistarsmeistarameistarammeistarumeistarāmeistarimeistariemmeistarusmeistaros
1 v1manasmanaamanaammanaumanaāmanaimanaiemmanausmanaos
1 v1lētākslētākalētākamlētākulētākālētākilētākiemlētākuslētākos
1 v1lēnslēnalēnamlēnulēnālēnilēniemlēnuslēnos
1 v1lietaslietaalietaamlietaulietaālietailietaiemlietauslietaos
1 v1lielaslielaalielaamlielaulielaālielailielaiemlielauslielaos
1 v1lidojumslidojumalidojumamlidojumulidojumālidojumilidojumiemlidojumuslidojumos
1 v1lepnslepnalepnamlepnulepnālepnilepniemlepnuslepnos
1 v1lampaslampaalampaamlampaulampaālampailampaiemlampauslampaos
1 v1laimīgslaimīgalaimīgamlaimīgulaimīgālaimīgilaimīgiemlaimīguslaimīgos
1 v1kāptskāptakāptamkāptukāptākāptikāptiemkāptuskāptos
1 v1kādaskādaakādaamkādaukādaākādaikādaiemkādauskādaos
1 v1kuraskuraakuraamkuraukuraākuraikuraiemkurauskuraos
1 v1krāsaskrāsaakrāsaamkrāsaukrāsaākrāsaikrāsaiemkrāsauskrāsaos
1 v1krājumskrājumakrājumamkrājumukrājumākrājumikrājumiemkrājumuskrājumos
1 v1kontraktskontraktakontraktamkontraktukontraktākontraktikontraktiemkontraktuskontraktos
1 v1komandaskomandaakomandaamkomandaukomandaākomandaikomandaiemkomandauskomandaos
1 v1klusāksklusākaklusākamklusākuklusākāklusākiklusākiemklusākusklusākos
1 v1klusumsklusumaklusumamklusumuklusumāklusumiklusumiemklusumusklusumos
1 v1kliedzienskliedzienakliedzienamkliedzienukliedzienākliedzienikliedzieniemkliedzienuskliedzienos
1 v1klausāmsklausāmaklausāmamklausāmuklausāmāklausāmiklausāmiemklausāmusklausāmos
1 v1kaunskaunakaunamkaunukaunākaunikauniemkaunuskaunos
1 v1katraskatraakatraamkatraukatraākatraikatraiemkatrauskatraos
1 v1kandidātskandidātakandidātamkandidātukandidātākandidātikandidātiemkandidātuskandidātos
1 v1kameraskameraakameraamkameraukameraākameraikameraiemkamerauskameraos
1 v1kafejnīcaskafejnīcaakafejnīcaamkafejnīcaukafejnīcaākafejnīcaikafejnīcaiemkafejnīcauskafejnīcaos
1 v1jebkurasjebkuraajebkuraamjebkuraujebkuraājebkuraijebkuraiemjebkurausjebkuraos
1 v1jautājumsjautājumajautājumamjautājumujautājumājautājumijautājumiemjautājumusjautājumos
1 v1jaudīgāksjaudīgākajaudīgākamjaudīgākujaudīgākājaudīgākijaudīgākiemjaudīgākusjaudīgākos
1 v1izpētītsizpētītaizpētītamizpētītuizpētītāizpētītiizpētītiemizpētītusizpētītos
1 v1izkārtojumsizkārtojumaizkārtojumamizkārtojumuizkārtojumāizkārtojumiizkārtojumiemizkārtojumusizkārtojumos
1 v1izglītotsizglītotaizglītotamizglītotuizglītotāizglītotiizglītotiemizglītotusizglītotos
1 v1izdomātsizdomātaizdomātamizdomātuizdomātāizdomātiizdomātiemizdomātusizdomātos
1 v1interfeissinterfeisainterfeisaminterfeisuinterfeisāinterfeisiinterfeisieminterfeisusinterfeisos
1 v1intensīvsintensīvaintensīvamintensīvuintensīvāintensīviintensīviemintensīvusintensīvos
1 v1industrijasindustrijaaindustrijaamindustrijauindustrijaāindustrijaiindustrijaiemindustrijausindustrijaos
1 v1individuālsindividuālaindividuālamindividuāluindividuālāindividuāliindividuāliemindividuālusindividuālos
1 v1iešanasiešanaaiešanaamiešanauiešanaāiešanaiiešanaiemiešanausiešanaos
1 v1ievadsievadaievadamievaduievadāievadiievadiemievadusievados
1 v1ieteikumsieteikumaieteikumamieteikumuieteikumāieteikumiieteikumiemieteikumusieteikumos
1 v1iespējamsiespējamaiespējamamiespējamuiespējamāiespējamiiespējamiemiespējamusiespējamos
1 v1ierobežojumsierobežojumaierobežojumamierobežojumuierobežojumāierobežojumiierobežojumiemierobežojumusierobežojumos
1 v1ierakstītājsierakstītājaierakstītājamierakstītājuierakstītājāierakstītājiierakstītājiemierakstītājusierakstītājos
1 v1ielasielaaielaamielauielaāielaiielaiemielausielaos
1 v1iekārtojumsiekārtojumaiekārtojumamiekārtojumuiekārtojumāiekārtojumiiekārtojumiemiekārtojumusiekārtojumos
1 v1iekārtasiekārtaaiekārtaamiekārtauiekārtaāiekārtaiiekārtaiemiekārtausiekārtaos
1 v1iekodētsiekodētaiekodētamiekodētuiekodētāiekodētiiekodētiemiekodētusiekodētos
1 v1iegūšanasiegūšanaaiegūšanaamiegūšanauiegūšanaāiegūšanaiiegūšanaiemiegūšanausiegūšanaos
1 v1iedvesmojošsiedvesmojošaiedvesmojošamiedvesmojošuiedvesmojošāiedvesmojošiiedvesmojošiemiedvesmojošusiedvesmojošos
1 v1haotiskshaotiskahaotiskamhaotiskuhaotiskāhaotiskihaotiskiemhaotiskushaotiskos
1 v1gājiensgājienagājienamgājienugājienāgājienigājieniemgājienusgājienos
1 v1gudrsgudragudramgudrugudrāgudrigudriemgudrusgudros
1 v1godārdsgodārdagodārdamgodārdugodārdāgodārdigodārdiemgodārdusgodārdos
1 v1glabāšanasglabāšanaaglabāšanaamglabāšanauglabāšanaāglabāšanaiglabāšanaiemglabāšanausglabāšanaos
1 v1garāksgarākagarākamgarākugarākāgarākigarākiemgarākusgarākos
1 v1garantētsgarantētagarantētamgarantētugarantētāgarantētigarantētiemgarantētusgarantētos
1 v1galīgsgalīgagalīgamgalīgugalīgāgalīgigalīgiemgalīgusgalīgos
1 v1gaismasgaismaagaismaamgaismaugaismaāgaismaigaismaiemgaismausgaismaos
1 v1fotoaparātsfotoaparātafotoaparātamfotoaparātufotoaparātāfotoaparātifotoaparātiemfotoaparātusfotoaparātos
1 v1fokussfokusafokusamfokusufokusāfokusifokusiemfokususfokusos
1 v1filmēšanasfilmēšanaafilmēšanaamfilmēšanaufilmēšanaāfilmēšanaifilmēšanaiemfilmēšanausfilmēšanaos
1 v1filmiņasfilmiņaafilmiņaamfilmiņaufilmiņaāfilmiņaifilmiņaiemfilmiņausfilmiņaos
1 v1filmasfilmaafilmaamfilmaufilmaāfilmaifilmaiemfilmausfilmaos
1 v1feinsfeinafeinamfeinufeināfeinifeiniemfeinusfeinos
1 v1faktorsfaktorafaktoramfaktorufaktorāfaktorifaktoriemfaktorusfaktoros
1 v1dzidrsdzidradzidramdzidrudzidrādzidridzidriemdzidrusdzidros
1 v1dzeltenīgsdzeltenīgadzeltenīgamdzeltenīgudzeltenīgādzeltenīgidzeltenīgiemdzeltenīgusdzeltenīgos
1 v1drošsdrošadrošamdrošudrošādrošidrošiemdrošusdrošos
1 v1dienasdienaadienaamdienaudienaādienaidienaiemdienausdienaos
1 v1dialogsdialogadialogamdialogudialogādialogidialogiemdialogusdialogos
1 v1desktopsdesktopadesktopamdesktopudesktopādesktopidesktopiemdesktopusdesktopos
1 v1daļasdaļaadaļaamdaļaudaļaādaļaidaļaiemdaļausdaļaos
1 v1datorveikalsdatorveikaladatorveikalamdatorveikaludatorveikalādatorveikalidatorveikaliemdatorveikalusdatorveikalos
1 v1darbībasdarbībaadarbībaamdarbībaudarbībaādarbībaidarbībaiemdarbībausdarbībaos
1 v1darbavietasdarbavietaadarbavietaamdarbavietaudarbavietaādarbavietaidarbavietaiemdarbavietausdarbavietaos
1 v1citascitaacitaamcitaucitaācitaicitaiemcitauscitaos
1 v1cienošscienošacienošamcienošucienošācienošicienošiemcienošuscienošos
1 v1būdamsbūdamabūdamambūdamubūdamābūdamibūdamiembūdamusbūdamos
1 v1bildēšanasbildēšanaabildēšanaambildēšanaubildēšanaābildēšanaibildēšanaiembildēšanausbildēšanaos
1 v1bildētājsbildētājabildētājambildētājubildētājābildētājibildētājiembildētājusbildētājos
1 v1biedrsbiedrabiedrambiedrubiedrābiedribiedriembiedrusbiedros
1 v1bassbasabasambasubasābasibasiembasusbasos
1 v1baseinsbaseinabaseinambaseinubaseinābaseinibaseiniembaseinusbaseinos
1 v1balzamsbalzamabalzamambalzamubalzamābalzamibalzamiembalzamusbalzamos
1 v1atskaņošanasatskaņošanaaatskaņošanaamatskaņošanauatskaņošanaāatskaņošanaiatskaņošanaiematskaņošanausatskaņošanaos
1 v1atjautīgsatjautīgaatjautīgamatjautīguatjautīgāatjautīgiatjautīgiematjautīgusatjautīgos
1 v1asumsasumaasumamasumuasumāasumiasumiemasumusasumos
1 v1asasasaaasaamasauasaāasaiasaiemasausasaos
1 v1aprīkotsaprīkotaaprīkotamaprīkotuaprīkotāaprīkotiaprīkotiemaprīkotusaprīkotos
1 v1aprakstītsaprakstītaaprakstītamaprakstītuaprakstītāaprakstītiaprakstītiemaprakstītusaprakstītos
1 v1apjukumsapjukumaapjukumamapjukumuapjukumāapjukumiapjukumiemapjukumusapjukumos
1 v1apgalvojumsapgalvojumaapgalvojumamapgalvojumuapgalvojumāapgalvojumiapgalvojumiemapgalvojumusapgalvojumos
1 v1apgaismojumsapgaismojumaapgaismojumamapgaismojumuapgaismojumāapgaismojumiapgaismojumiemapgaismojumusapgaismojumos
1 v1alkoholsalkoholaalkoholamalkoholualkoholāalkoholialkoholiemalkoholusalkoholos
1 v1aktīvāksaktīvākaaktīvākamaktīvākuaktīvākāaktīvākiaktīvākiemaktīvākusaktīvākos
1 v1ainasainaaainaamainauainaāainaiainaiemainausainaos
1 s5šomēnešomēnesšomēneišomēnišomēnēšomēnšušomēnēmšomēnēs
1 s5šallešallesšalleišallišallēšallšušallēmšallēs
1 s5ģimeneģimenesģimeneiģimeniģimenēģimenšuģimenēmģimenēs
1 s5ābeceābecesābeceiābeciābecēābecšuābecēmābecēs
1 s5zeķezeķeszeķeizeķizeķēzeķšuzeķēmzeķēs
1 s5vēstulevēstulesvēstuleivēstulivēstulēvēstulšuvēstulēmvēstulēs
1 s5videospēlevideospēlesvideospēleivideospēlivideospēlēvideospēlšuvideospēlēmvideospēlēs
1 s5vestevestesvesteivestivestēvestšuvestēmvestēs
1 s5veiksmeveiksmesveiksmeiveiksmiveiksmēveiksmšuveiksmēmveiksmēs
1 s5trasetrasestraseitrasitrasētrasšutrasēmtrasēs
1 s5timetimestimeitimitimētimšutimēmtimēs
1 s5tapetetapetestapeteitapetitapetētapetšutapetēmtapetēs
1 s5tapetapestapeitapitapētapšutapēmtapēs
1 s5sāpesāpessāpeisāpisāpēsāpšusāpēmsāpēs
1 s5supremesupremessupremeisupremisupremēsupremšusupremēmsupremēs
1 s5spriedzespriedzesspriedzeispriedzispriedzēspriedzšuspriedzēmspriedzēs
1 s5spacespacesspaceispacispacēspacšuspacēmspacēs
1 s5skiceskicesskiceiskiciskicēskicšuskicēmskicēs
1 s5sievietesievietessievieteisievietisievietēsievietšusievietēmsievietēs
1 s5saulesaulessauleisaulisaulēsaulšusaulēmsaulēs
1 s5rusherushesrusheirushirushērushšurushēmrushēs
1 s5rezerverezervesrezerveirezervirezervērezervšurezervēmrezervēs
1 s5reevereevesreeveireevireevēreevšureevēmreevēs
1 s5ražotneražotnesražotneiražotniražotnēražotnšuražotnēmražotnēs
1 s5pārstāvepārstāvespārstāveipārstāvipārstāvēpārstāvšupārstāvēmpārstāvēs
1 s5pudelītepudelītespudelīteipudelītipudelītēpudelītšupudelītēmpudelītēs
1 s5pubertātepubertātespubertāteipubertātipubertātēpubertātšupubertātēmpubertātēs
1 s5pleilistepleilistespleilisteipleilistipleilistēpleilistšupleilistēmpleilistēs
1 s5plateplatesplateiplatiplatēplatšuplatēmplatēs
1 s5piezīmepiezīmespiezīmeipiezīmipiezīmēpiezīmšupiezīmēmpiezīmēs
1 s5pieredzepieredzespieredzeipieredzipieredzēpieredzšupieredzēmpieredzēs
1 s5piepūlepiepūlespiepūleipiepūlipiepūlēpiepūlšupiepūlēmpiepūlēs
1 s5piekrastepiekrastespiekrasteipiekrastipiekrastēpiekrastšupiekrastēmpiekrastēs
1 s5picturepicturespictureipicturipicturēpicturšupicturēmpicturēs
1 s5pauzepauzespauzeipauzipauzēpauzšupauzēmpauzēs
1 s5pasepasespaseipasipasēpasšupasēmpasēs
1 s5paketepaketespaketeipaketipaketēpaketšupaketēmpaketēs
1 s5pagrīdepagrīdespagrīdeipagrīdipagrīdēpagrīdšupagrīdēmpagrīdēs
1 s5pagalepagalespagaleipagalipagalēpagalšupagalēmpagalēs
1 s5nodarbenodarbesnodarbeinodarbinodarbēnodarbšunodarbēmnodarbēs
1 s5mēbelemēbelesmēbeleimēbelimēbelēmēbelšumēbelēmmēbelēs
1 s5meitenītemeitenītesmeitenīteimeitenītimeitenītēmeitenītšumeitenītēmmeitenītēs
1 s5meitenemeitenesmeiteneimeitenimeitenēmeitenšumeitenēmmeitenēs
1 s5marvelettemarvelettesmarveletteimarvelettimarvelettēmarvelettšumarvelettēmmarvelettēs
1 s5majestātemajestātesmajestāteimajestātimajestātēmajestātšumajestātēmmajestātēs
1 s5maizemaizesmaizeimaizimaizēmaizšumaizēmmaizēs
1 s5lodelodeslodeilodilodēlodšulodēmlodēs
1 s5leteletesleteiletiletēletšuletēmletēs
1 s5lapsenelapseneslapseneilapsenilapsenēlapsenšulapsenēmlapsenēs
1 s5klasesbiedreneklasesbiedrenesklasesbiedreneiklasesbiedreniklasesbiedrenēklasesbiedrenšuklasesbiedrenēmklasesbiedrenēs
1 s5kladekladeskladeikladikladēkladšukladēmkladēs
1 s5kaudzekaudzeskaudzeikaudzikaudzēkaudzšukaudzēmkaudzēs
1 s5kastītekastīteskastīteikastītikastītēkastītšukastītēmkastītēs
1 s5kasekaseskaseikasikasēkasšukasēmkasēs
1 s5karalistekaralisteskaralisteikaralistikaralistēkaralistšukaralistēmkaralistēs
1 s5izvēleizvēlesizvēleiizvēliizvēlēizvēlšuizvēlēmizvēlēs
1 s5iztrādeiztrādesiztrādeiiztrādiiztrādēiztrādšuiztrādēmiztrādēs
1 s5izteiksmeizteiksmesizteiksmeiizteiksmiizteiksmēizteiksmšuizteiksmēmizteiksmēs
1 s5izpratneizpratnesizpratneiizpratniizpratnēizpratnšuizpratnēmizpratnēs
1 s5izlasīteizlasītesizlasīteiizlasītiizlasītēizlasītšuizlasītēmizlasītēs
1 s5izcelsmeizcelsmesizcelsmeiizcelsmiizcelsmēizcelsmšuizcelsmēmizcelsmēs
1 s5ituneitunesituneiituniitunēitunšuitunēmitunēs
1 s5intensitāteintensitātesintensitāteiintensitātiintensitātēintensitātšuintensitātēmintensitātēs
1 s5ieskrietuveieskrietuvesieskrietuveiieskrietuviieskrietuvēieskrietuvšuieskrietuvēmieskrietuvēs
1 s5iekšieneiekšienesiekšieneiiekšieniiekšienēiekšienšuiekšienēmiekšienēs
1 s5goegoesgoeigoigoēgošugoēmgoēs
1 s5forštateforštatesforštateiforštatiforštatēforštatšuforštatēmforštatēs
1 s5formalitāteformalitātesformalitāteiformalitātiformalitātēformalitātšuformalitātēmformalitātēs
1 s5footcandlefootcandlesfootcandleifootcandlifootcandlēfootcandlšufootcandlēmfootcandlēs
1 s5filiālefiliālesfiliāleifiliālifiliālēfiliālšufiliālēmfiliālēs
1 s5figurefiguresfigureifigurifigurēfiguršufigurēmfigurēs
1 s5epizodeepizodesepizodeiepizodiepizodēepizodšuepizodēmepizodēs
1 s5elleelleselleielliellēellšuellēmellēs
1 s5eliteeliteseliteielitielitēelitšuelitēmelitēs
1 s5dvēseledvēselesdvēseleidvēselidvēselēdvēselšudvēselēmdvēselēs
1 s5drēbedrēbesdrēbeidrēbidrēbēdrēbšudrēbēmdrēbēs
1 s5drosmedrosmesdrosmeidrosmidrosmēdrosmšudrosmēmdrosmēs
1 s5dailedailesdaileidailidailēdailšudailēmdailēs
1 s5cagecagescageicagicagēcagšucagēmcagēs
1 s5buķetebuķetesbuķeteibuķetibuķetēbuķetšubuķetēmbuķetēs
1 s5brisbanebrisbanesbrisbaneibrisbanibrisbanēbrisbanšubrisbanēmbrisbanēs
1 s5brillebrillesbrilleibrillibrillēbrillšubrillēmbrillēs
1 s5battlebattlesbattleibattlibattlēbattlšubattlēmbattlēs
1 s5atstarpeatstarpesatstarpeiatstarpiatstarpēatstarpšuatstarpēmatstarpēs
1 s5atsauksmeatsauksmesatsauksmeiatsauksmiatsauksmēatsauksmšuatsauksmēmatsauksmēs
1 s5apriteapritesapriteiapritiapritēapritšuapritēmapritēs
1 s5apdareapdaresapdareiapdariapdarēapdaršuapdarēmapdarēs
1 s4švakašvakasšvakaišvakušvakāšvakāmšvakās
1 s4ļaunaļaunasļaunaiļaunuļaunāļaunāmļaunās
1 s4ķēraķērasķēraiķēruķērāķērāmķērās
1 s4ģeniālaģeniālasģeniālaiģeniāluģeniālāģeniālāmģeniālās
1 s4ēšanaēšanasēšanaiēšanuēšanāēšanāmēšanās
1 s4ēdienaēdienasēdienaiēdienuēdienāēdienāmēdienās
1 s4ātrumaātrumasātrumaiātrumuātrumāātrumāmātrumās
1 s4zvanazvanaszvanaizvanuzvanāzvanāmzvanās
1 s4zobazobaszobaizobuzobāzobāmzobās
1 s4zinībazinībaszinībaizinībuzinībāzinībāmzinībās
1 s4zinājazinājaszinājaizinājuzinājāzinājāmzinājās
1 s4zinazinaszinaizinuzināzināmzinās
1 s4zilākazilākaszilākaizilākuzilākāzilākāmzilākās
1 s4zilganazilganaszilganaizilganuzilganāzilganāmzilganās
1 s4vīravīrasvīraivīruvīrāvīrāmvīrās
1 s4vērtībavērtībasvērtībaivērtībuvērtībāvērtībāmvērtībās
1 s4vākavākasvākaivākuvākāvākāmvākās
1 s4vistavistasvistaivistuvistāvistāmvistās
1 s4vienotavienotasvienotaivienotuvienotāvienotāmvienotās
1 s4vieglavieglasvieglaiviegluvieglāvieglāmvieglās
1 s4vidējavidējasvidējaividējuvidējāvidējāmvidējās
1 s4varenavarenasvarenaivarenuvarenāvarenāmvarenās
1 s4valodavalodasvalodaivaloduvalodāvalodāmvalodās
1 s4vainavainasvainaivainuvaināvaināmvainās
1 s4uzstādītauzstādītasuzstādītaiuzstādītuuzstādītāuzstādītāmuzstādītās
1 s4uzskatauzskatasuzskataiuzskatuuzskatāuzskatāmuzskatās
1 s4uzliktauzliktasuzliktaiuzliktuuzliktāuzliktāmuzliktās
1 s4tusiņatusiņastusiņaitusiņutusiņātusiņāmtusiņās
1 s4tumšākatumšākastumšākaitumšākutumšākātumšākāmtumšākās
1 s4triecienatriecienastriecienaitriecienutriecienātriecienāmtriecienās
1 s4tomātatomātastomātaitomātutomātātomātāmtomātās
1 s4tipatipastipaitiputipātipāmtipās
1 s4telefonatelefonastelefonaitelefonutelefonātelefonāmtelefonās
1 s4tekstatekstastekstaitekstutekstātekstāmtekstās
1 s4teikumateikumasteikumaiteikumuteikumāteikumāmteikumās
1 s4tautatautastautaitaututautātautāmtautās
1 s4taisnībataisnībastaisnībaitaisnībutaisnībātaisnībāmtaisnībās
1 s4sūdīgasūdīgassūdīgaisūdīgusūdīgāsūdīgāmsūdīgās
1 s4sūdasūdassūdaisūdusūdāsūdāmsūdās
1 s4sāpīgasāpīgassāpīgaisāpīgusāpīgāsāpīgāmsāpīgās
1 s4sākumasākumassākumaisākumusākumāsākumāmsākumās
1 s4struktūrastruktūrasstruktūraistruktūrustruktūrāstruktūrāmstruktūrās
1 s4stiprastiprasstipraistiprustiprāstiprāmstiprās
1 s4stilastilasstilaistilustilāstilāmstilās
1 s4spļāvienaspļāvienasspļāvienaispļāvienuspļāvienāspļāvienāmspļāvienās
1 s4spīlbergaspīlbergasspīlbergaispīlberguspīlbergāspīlbergāmspīlbergās
1 s4spiedienaspiedienasspiedienaispiedienuspiedienāspiedienāmspiedienās
1 s4speciālaspeciālasspeciālaispeciāluspeciālāspeciālāmspeciālās
1 s4slepkavībaslepkavībasslepkavībaislepkavībuslepkavībāslepkavībāmslepkavībās
1 s4sižetasižetassižetaisižetusižetāsižetāmsižetās
1 s4sirdsapziņasirdsapziņassirdsapziņaisirdsapziņusirdsapziņāsirdsapziņāmsirdsapziņās
1 s4signālasignālassignālaisignālusignālāsignālāmsignālās
1 s4sezonasezonassezonaisezonusezonāsezonāmsezonās
1 s4scenārijascenārijasscenārijaiscenārijuscenārijāscenārijāmscenārijās
1 s4saturasaturassaturaisaturusaturāsaturāmsaturās
1 s4sapratasapratassaprataisapratusapratāsapratāmsapratās
1 s4samaksasamaksassamaksaisamaksusamaksāsamaksāmsamaksās
1 s4sakarasakarassakaraisakarusakarāsakarāmsakarās
1 s4sakasakassakaisakusakāsakāmsakās
1 s4saistītasaistītassaistītaisaistītusaistītāsaistītāmsaistītās
1 s4saistasaistassaistaisaistusaistāsaistāmsaistās
1 s4rēķinarēķinasrēķinairēķinurēķinārēķināmrēķinās
1 s4romānaromānasromānairomānuromānāromānāmromānās
1 s4režīmarežīmasrežīmairežīmurežīmārežīmāmrežīmās
1 s4režisorarežisorasrežisorairežisorurežisorārežisorāmrežisorās
1 s4reisareisasreisaireisureisāreisāmreisās
1 s4redzamaredzamasredzamairedzamuredzamāredzamāmredzamās
1 s4recenzijarecenzijasrecenzijairecenzijurecenzijārecenzijāmrecenzijās
1 s4radībaradībasradībairadīburadībāradībāmradībās
1 s4radaradasradairaduradāradāmradās
1 s4prātīgaprātīgasprātīgaiprātīguprātīgāprātīgāmprātīgās
1 s4projektaprojektasprojektaiprojektuprojektāprojektāmprojektās
1 s4procesoraprocesorasprocesoraiprocesoruprocesorāprocesorāmprocesorās
1 s4printeraprinterasprinteraiprinteruprinterāprinterāmprinterās
1 s4pretējapretējaspretējaipretējupretējāpretējāmpretējās
1 s4prasaprasasprasaiprasuprasāprasāmprasās
1 s4posmaposmasposmaiposmuposmāposmāmposmās
1 s4populārākapopulārākaspopulārākaipopulārākupopulārākāpopulārākāmpopulārākās
1 s4plūsmaplūsmasplūsmaiplūsmuplūsmāplūsmāmplūsmās
1 s4plānaplānasplānaiplānuplānāplānāmplānās
1 s4plauktaplauktasplauktaiplauktuplauktāplauktāmplauktās
1 s4plakanaplakanasplakanaiplakanuplakanāplakanāmplakanās
1 s4pilnīgapilnīgaspilnīgaipilnīgupilnīgāpilnīgāmpilnīgās
1 s4pieprasījumapieprasījumaspieprasījumaipieprasījumupieprasījumāpieprasījumāmpieprasījumās
1 s4pienākumapienākumaspienākumaipienākumupienākumāpienākumāmpienākumās
1 s4piedāvājapiedāvājaspiedāvājaipiedāvājupiedāvājāpiedāvājāmpiedāvājās
1 s4piedevapiedevaspiedevaipiedevupiedevāpiedevāmpiedevās
1 s4personāžapersonāžaspersonāžaipersonāžupersonāžāpersonāžāmpersonāžās
1 s4personālapersonālaspersonālaipersonālupersonālāpersonālāmpersonālās
1 s4pazīstamapazīstamaspazīstamaipazīstamupazīstamāpazīstamāmpazīstamās
1 s4paziņojapaziņojaspaziņojaipaziņojupaziņojāpaziņojāmpaziņojās
1 s4pavadapavadaspavadaipavadupavadāpavadāmpavadās
1 s4pastapastaspastaipastupastāpastāmpastās
1 s4pasniedzējapasniedzējaspasniedzējaipasniedzējupasniedzējāpasniedzējāmpasniedzējās
1 s4paskatapaskataspaskataipaskatupaskatāpaskatāmpaskatās
1 s4pareizapareizaspareizaipareizupareizāpareizāmpareizās
1 s4pamatapamataspamataipamatupamatāpamatāmpamatās
1 s4pakalpojumapakalpojumaspakalpojumaipakalpojumupakalpojumāpakalpojumāmpakalpojumās
1 s4pagrabapagrabaspagrabaipagrabupagrabāpagrabāmpagrabās
1 s4padarītapadarītaspadarītaipadarītupadarītāpadarītāmpadarītās
1 s4pacietībapacietībaspacietībaipacietībupacietībāpacietībāmpacietībās
1 s4organizācijaorganizācijasorganizācijaiorganizācijuorganizācijāorganizācijāmorganizācijās
1 s4nācanācasnācainācunācānācāmnācās
1 s4norādanorādasnorādainorādunorādānorādāmnorādās
1 s4nopietnanopietnasnopietnainopietnunopietnānopietnāmnopietnās
1 s4nogurdinošanogurdinošasnogurdinošainogurdinošunogurdinošānogurdinošāmnogurdinošās
1 s4noglabājanoglabājasnoglabājainoglabājunoglabājānoglabājāmnoglabājās
1 s4nodošananodošanasnodošanainodošanunodošanānodošanāmnodošanās
1 s4nodaļanodaļasnodaļainodaļunodaļānodaļāmnodaļās
1 s4niecīganiecīgasniecīgainiecīguniecīgāniecīgāmniecīgās
1 s4nezināmanezināmasnezināmainezināmunezināmānezināmāmnezināmās
1 s4nezinājanezinājasnezinājainezinājunezinājānezinājāmnezinājās
1 s4nevarējanevarējasnevarējainevarējunevarējānevarējāmnevarējās
1 s4nesāpīganesāpīgasnesāpīgainesāpīgunesāpīgānesāpīgāmnesāpīgās
1 s4nespējanespējasnespējainespējunespējānespējāmnespējās
1 s4nelaimīganelaimīgasnelaimīgainelaimīgunelaimīgānelaimīgāmnelaimīgās
1 s4mēnešamēnešasmēnešaimēnešumēnešāmēnešāmmēnešās
1 s4modeļamodeļasmodeļaimodeļumodeļāmodeļāmmodeļās
1 s4materiālamateriālasmateriālaimateriālumateriālāmateriālāmmateriālās
1 s4maiņamaiņasmaiņaimaiņumaiņāmaiņāmmaiņās
1 s4maisamaisasmaisaimaisumaisāmaisāmmaisās
1 s4mainamainasmainaimainumaināmaināmmainās
1 s4magnetolamagnetolasmagnetolaimagnetolumagnetolāmagnetolāmmagnetolās
1 s4līmeņalīmeņaslīmeņailīmeņulīmeņālīmeņāmlīmeņās
1 s4logalogaslogailogulogālogāmlogās
1 s4likalikaslikailikulikālikāmlikās
1 s4lietojalietojaslietojailietojulietojālietojāmlietojās
1 s4lielbritānijalielbritānijaslielbritānijailielbritānijulielbritānijālielbritānijāmlielbritānijās
1 s4liekaliekasliekailiekuliekāliekāmliekās
1 s4latviešalatviešaslatviešailatviešulatviešālatviešāmlatviešās
1 s4lasītājalasītājaslasītājailasītājulasītājālasītājāmlasītājās
1 s4laikmetalaikmetaslaikmetailaikmetulaikmetālaikmetāmlaikmetās
1 s4kātakātaskātaikātukātākātāmkātās
1 s4kārtīgakārtīgaskārtīgaikārtīgukārtīgākārtīgāmkārtīgās
1 s4kustībakustībaskustībaikustībukustībākustībāmkustībās
1 s4kursabiedrakursabiedraskursabiedraikursabiedrukursabiedrākursabiedrāmkursabiedrās
1 s4kursakursaskursaikursukursākursāmkursās
1 s4korektakorektaskorektaikorektukorektākorektāmkorektās
1 s4konteinerakonteineraskonteineraikonteinerukonteinerākonteinerāmkonteinerās
1 s4koncertakoncertaskoncertaikoncertukoncertākoncertāmkoncertās
1 s4komēdijakomēdijaskomēdijaikomēdijukomēdijākomēdijāmkomēdijās
1 s4kolakolaskolaikolukolākolāmkolās
1 s4kodekakodekaskodekaikodekukodekākodekāmkodekās
1 s4kodakodaskodaikodukodākodāmkodās
1 s4klasikaklasikasklasikaiklasikuklasikāklasikāmklasikās
1 s4kaulakaulaskaulaikaulukaulākaulāmkaulās
1 s4karakaraskaraikarukarākarāmkarās
1 s4kamīnakamīnaskamīnaikamīnukamīnākamīnāmkamīnās
1 s4jūtīgajūtīgasjūtīgaijūtīgujūtīgājūtīgāmjūtīgās
1 s4jūnijajūnijasjūnijaijūnijujūnijājūnijāmjūnijās
1 s4jāattīstajāattīstasjāattīstaijāattīstujāattīstājāattīstāmjāattīstās
1 s4iztīrītaiztīrītasiztīrītaiiztīrītuiztīrītāiztīrītāmiztīrītās
1 s4iznācaiznācasiznācaiiznācuiznācāiznācāmiznācās
1 s4izmestaizmestasizmestaiizmestuizmestāizmestāmizmestās
1 s4izmantotaizmantotasizmantotaiizmantotuizmantotāizmantotāmizmantotās
1 s4izmantojaizmantojasizmantojaiizmantojuizmantojāizmantojāmizmantojās
1 s4izlaidumaizlaidumasizlaidumaiizlaidumuizlaidumāizlaidumāmizlaidumās
1 s4izkliedētaizkliedētasizkliedētaiizkliedētuizkliedētāizkliedētāmizkliedētās
1 s4izjūtaizjūtasizjūtaiizjūtuizjūtāizjūtāmizjūtās
1 s4izglītībaizglītībasizglītībaiizglītībuizglītībāizglītībāmizglītībās
1 s4izgaismojumaizgaismojumasizgaismojumaiizgaismojumuizgaismojumāizgaismojumāmizgaismojumās
1 s4internetainternetasinternetaiinternetuinternetāinternetāminternetās
1 s4insektainsektasinsektaiinsektuinsektāinsektāminsektās
1 s4iesitaiesitasiesitaiiesituiesitāiesitāmiesitās
1 s4ieročaieročasieročaiieročuieročāieročāmieročās
1 s4iemeslaiemeslasiemeslaiiemesluiemeslāiemeslāmiemeslās
1 s4iedvesmaiedvesmasiedvesmaiiedvesmuiedvesmāiedvesmāmiedvesmās
1 s4iedaļaiedaļasiedaļaiiedaļuiedaļāiedaļāmiedaļās
1 s4hahahahashahaihahuhahāhahāmhahās
1 s4gājagājasgājaigājugājāgājāmgājās
1 s4grūtagrūtasgrūtaigrūtugrūtāgrūtāmgrūtās
1 s4grīdagrīdasgrīdaigrīdugrīdāgrīdāmgrīdās
1 s4gribasspēkagribasspēkasgribasspēkaigribasspēkugribasspēkāgribasspēkāmgribasspēkās
1 s4godagodasgodaigodugodāgodāmgodās
1 s4gludagludasgludaigludugludāgludāmgludās
1 s4gaļagaļasgaļaigaļugaļāgaļāmgaļās
1 s4garlaicīgagarlaicīgasgarlaicīgaigarlaicīgugarlaicīgāgarlaicīgāmgarlaicīgās
1 s4galerijagalerijasgalerijaigalerijugalerijāgalerijāmgalerijās
1 s4gaišākagaišākasgaišākaigaišākugaišākāgaišākāmgaišākās
1 s4gaismošanagaismošanasgaismošanaigaismošanugaismošanāgaismošanāmgaismošanās
1 s4gaidagaidasgaidaigaidugaidāgaidāmgaidās
1 s4gadsimtagadsimtasgadsimtaigadsimtugadsimtāgadsimtāmgadsimtās
1 s4fokusētafokusētasfokusētaifokusētufokusētāfokusētāmfokusētās
1 s4filmētafilmētasfilmētaifilmētufilmētāfilmētāmfilmētās
1 s4filmējafilmējasfilmējaifilmējufilmējāfilmējāmfilmējās
1 s4faktafaktasfaktaifaktufaktāfaktāmfaktās
1 s4episkaepiskasepiskaiepiskuepiskāepiskāmepiskās
1 s4entuziasmaentuziasmasentuziasmaientuziasmuentuziasmāentuziasmāmentuziasmās
1 s4enerģijaenerģijasenerģijaienerģijuenerģijāenerģijāmenerģijās
1 s4elementāraelementāraselementāraielementāruelementārāelementārāmelementārās
1 s4ekstraekstrasekstraiekstruekstrāekstrāmekstrās
1 s4eksponometraeksponometraseksponometraieksponometrueksponometrāeksponometrāmeksponometrās
1 s4eksperimentaeksperimentaseksperimentaieksperimentueksperimentāeksperimentāmeksperimentās
1 s4ekrānaekrānasekrānaiekrānuekrānāekrānāmekrānās
1 s4ekipējumaekipējumasekipējumaiekipējumuekipējumāekipējumāmekipējumās
1 s4efektīvaefektīvasefektīvaiefektīvuefektīvāefektīvāmefektīvās
1 s4efektaefektasefektaiefektuefektāefektāmefektās
1 s4dārgadārgasdārgaidārgudārgādārgāmdārgās
1 s4dzīvošanadzīvošanasdzīvošanaidzīvošanudzīvošanādzīvošanāmdzīvošanās
1 s4dzīvadzīvasdzīvaidzīvudzīvādzīvāmdzīvās
1 s4draudzīgadraudzīgasdraudzīgaidraudzīgudraudzīgādraudzīgāmdraudzīgās
1 s4dozadozasdozaidozudozādozāmdozās
1 s4diafragmadiafragmasdiafragmaidiafragmudiafragmādiafragmāmdiafragmās
1 s4daudzumadaudzumasdaudzumaidaudzumudaudzumādaudzumāmdaudzumās
1 s4daradarasdaraidarudarādarāmdarās
1 s4dabūjadabūjasdabūjaidabūjudabūjādabūjāmdabūjās
1 s4corollacorollascorollaicorollucorollācorollāmcorollās
1 s4cilvēkacilvēkascilvēkaicilvēkucilvēkācilvēkāmcilvēkās
1 s4ceļošanaceļošanasceļošanaiceļošanuceļošanāceļošanāmceļošanās
1 s4ceļojumaceļojumasceļojumaiceļojumuceļojumāceļojumāmceļojumās
1 s4cerībacerībascerībaicerībucerībācerībāmcerībās
1 s4būtiskabūtiskasbūtiskaibūtiskubūtiskābūtiskāmbūtiskās
1 s4bērnībabērnībasbērnībaibērnībubērnībābērnībāmbērnībās
1 s4bērnabērnasbērnaibērnubērnābērnāmbērnās
1 s4budžetabudžetasbudžetaibudžetubudžetābudžetāmbudžetās
1 s4braukšanabraukšanasbraukšanaibraukšanubraukšanābraukšanāmbraukšanās
1 s4blogablogasblogaiblogublogāblogāmblogās
1 s4biznesabiznesasbiznesaibiznesubiznesābiznesāmbiznesās
1 s4betabetasbetaibetubetābetāmbetās
1 s4baudabaudasbaudaibaudubaudābaudāmbaudās
1 s4balansabalansasbalansaibalansubalansābalansāmbalansās
1 s4avārijaavārijasavārijaiavārijuavārijāavārijāmavārijās
1 s4avotaavotasavotaiavotuavotāavotāmavotās
1 s4aukstaaukstasaukstaiaukstuaukstāaukstāmaukstās
1 s4atvērumaatvērumasatvērumaiatvērumuatvērumāatvērumāmatvērumās
1 s4attīstaattīstasattīstaiattīstuattīstāattīstāmattīstās
1 s4atspulgaatspulgasatspulgaiatspulguatspulgāatspulgāmatspulgās
1 s4atrodamaatrodamasatrodamaiatrodamuatrodamāatrodamāmatrodamās
1 s4armijaarmijasarmijaiarmijuarmijāarmijāmarmijās
1 s4arhīvaarhīvasarhīvaiarhīvuarhīvāarhīvāmarhīvās
1 s4apģērbaapģērbasapģērbaiapģērbuapģērbāapģērbāmapģērbās
1 s4apsēstībaapsēstībasapsēstībaiapsēstībuapsēstībāapsēstībāmapsēstībās
1 s4apskataapskatasapskataiapskatuapskatāapskatāmapskatās
1 s4apmeklējumaapmeklējumasapmeklējumaiapmeklējumuapmeklējumāapmeklējumāmapmeklējumās
1 s4apmeklējaapmeklējasapmeklējaiapmeklējuapmeklējāapmeklējāmapmeklējās
1 s4aparātaaparātasaparātaiaparātuaparātāaparātāmaparātās
1 s4algaalgasalgaialgualgāalgāmalgās
1 s4aktuālaaktuālasaktuālaiaktuāluaktuālāaktuālāmaktuālās
1 s4aksesuāraaksesuārasaksesuāraiaksesuāruaksesuārāaksesuārāmaksesuārās
1 s4aizraujošaaizraujošasaizraujošaiaizraujošuaizraujošāaizraujošāmaizraujošās
1 s4adaptētaadaptētasadaptētaiadaptētuadaptētāadaptētāmadaptētās