laacz.lv

Kaspara F. neoficiālā mājaslapa (Anno 1997)

AKKA/LAA sper atkal

Ir tāds Lubānas novads. Viņiem ir savs pašvaldības laikraksts Lubānas vēstis. Viņiem desmitajā lapaspusē ir atvēlēta vieta līdzjūtībām, apsveikumiem un visam kam tādam. Nereti, kā zināms, līdzjūtības un apsveikumi satur dažas kāda vairāk vai mazāk zināma autora dzejas rindas.

Un tagad, saturamies. Laikraksta pagājušā gada PDF versijas nav pieejamas internetā ikurāt šo līdzjūtību un apsveikumu dēļ, jo:

Sakarā ar to, ka Lubānas novada pašvaldībai noslēgts līgums ar autortiesību aģentūru AKKA/ LAA uz 1 gadu par autordarbu (dzejas rindu) ievietošanu internetvidē (laikraksta 10.lpp. – līdzjūtības, apsveikumi utt.), turpmāk mūsu mājas lapā būs apskatāmi tikai tekošā gada laikraksta “Lubānas Ziņas” numuri.

Es sajūsmā klapēju pa galdu. Tas ir kaut kas tikai mūsu aģentūrām raksturīgs. Jo, redzieties, ar savu milzīgo tirāžu un nenormālajiem ieņēmumiem viņi kardināli ietekmē mūsu dzejnieku finansiālo stāvokli. Manuprāt kārtējais pierādījums tam, cik galvā izmīlēti ir AKKA/LAA.

Sadūšojos. AKKA/LAA, ieņemiet šo. Iesūdziet mani. Lieciet izvākt ierakstu vai aizvērt blogu. Es jūs izaicinu.

Tu biji kails un vēju aplauzts koks,
Es – lapots tītenis ar ziliem ziedu zvaniem,
Pie stumbra rētainā, kas smalkām stīgām plok.
Nu pilni tavi zari ziediem maniem.

/V. Belševica/

2012.01.31 papildinājums: DB.lv ieskatījās tarifos (pilnais saraksts PDF formātā).

Vēlāk tai pašā dienā DB uzdrošinājās pavaicāt AKKA/LAA viedokli par to, vai arī sociālajā tīklā citētais ir pārkāpums: Var sodīt arī par dzeju sociālajos tīklos.

Austra

Vējš augstākās priedes nolauza,
Kas kāpās pie jūras stāvēja.
Pēc tālēm tās skatieniem gribēja sniegt,
Ne slēpties tās spēja, ne muguras liekt.

Sorry, es šodien tā dumpinieciski jūtos – sagribējās pārkāpt likumu!

atis

@Austra, @laacz, par laimi Rainis ir nomiris 1929 gadā, tātad ir pagājuši jau vairāk kā 70 gadi pēc viņa nāves, un nu jau viņa dzeja skaitās Public Domain.

Bet tomēr – that’s a close one, be careful..

ulzha

Hm, manuprāt WTF ir arī tas, ka cilvēki tiešām akalai klausa uz vārda. Nezinu, kas tajā līgumā tāds, bet lapas uzturētājam vienkārši vajadzēja klapēt ar ausīm, un lai akala ceļ prasību tiesā, vai kur nu – lai pierāda vainu! Uz ko tā, cik saprotu, nesadūšotos. Vai arī būtu izrāde par rubli.

Maaris

Pats kapakmenis vēl varētu būt traktējams, kā publiski izstādīts darbs, kas nav autortiesību subjekts. Bet vai par rindām uz kapakmens ir autoratlīdzības līgums noslēgts, par to tad būtu jāatbild pieminekļa autoram.

Bet, kas attiecās uz pieminēto laikrakstu, tad izskatās, ka pie vainas tikai tas, ka viņi ar AKKA ir noslēguši līgumu. Nevajadzēja slēgt.

Valcha

Labu Belševicas pantu paņēmi, skaists.

Pats, kā saistīts ar literatūras aktivitātēm indivīds, uzskatu, ka dzejai nevajadzētu pelnīt naudu caur autortiesībām internetā. Atsauce uz autoru jau ir reklāma. Tagad, izlasot šo pantu, ko uzrakstīji, iešu uz grāmatnīcu iegādāties dzejas krājumu ar šo dzejoli, apsolu.

Dzejai jāpelna nauda, pārdotai grāmatās. Un dzejniekam ir jādara vēl kas cits bez dzejošana, kas nestu maizi un jumtu līdzi. Lai ar to dzejnieks ir tuvāk reālajai dzīvei, nevis raksta par to, kā pūces čivina, jo dzīvē nav tās redzējis :)

Drukātam medijam gan jāprasa autora atļauja.

Ēriks

Pēc būtības tas nozīmē, ka būtu jāpārskata skolu literatūras kurss, no tā izslēdzot tos autoru darbus, uz kuriem attiecas vai var attiekties autortiesības. Ar to pasludinot, ka izglītībai jābūt “vispārējai” nevis uz konkrēto autortiesību objektu orientētai! ;)

ra001

Līst lieti, vēji pūš un vakars vēls
Viņš vienās skrandās tērpts un basām kājām
Jūs domājat, ka pazudušais dēls
Nāk sagrauzts atpakaļ uz tēva mājām?

Bet vai jūs neredzat, ka viņa tēls
Ir lepni nesalauzts, ap viņa vājām
Un kuslām miesām skrandains purpurkvēls?

Nē, nenāk viņš, lai jūgā plecus liektu, –
Viņš nāk kā tiesātājs, lai jūs iz tempļa triektu.

Pet

Līdzīgi kā ir likumos jēdziens ‘sabiedriskā labuma organizācijas’ ar nodokļu atlaidēm, vajadzētu ieviest kategoriju ‘sabiedriskā ļaunuma organizācija’ vai ‘sabiedrības labuma izčakarēšanas organizācija’, ko piešķirt AKKA/LAA. Viņi rada to situāciju ka saskaitot 2+2 kopā sanāk tikai 3 – nevis pievienoto vērtību, nevis vienkārši labumu pārdali, bet gan kopējā pīrāga samazināšanu.

krastinrobis

Paga, paga, paga! Vai tik nebūs tā, ka pēc ACTAs un šmaktas ne tikai bildēs nevarēs parādīties visādi zīmoli, bet arī viņus bezmaz pieminēt nevarēs?
Tādā gadījumā es arī šodien jūtos dumpinieks!
GM, FORD, AUDI, CocaCola, Apple, Windows, Laima! HA!

Aigars

Mūsu organizācijā tās dienas, kad jākomunicē ar šo organizāciju, nav tās patīkamākas. Ir jūtama gan nekompetence, gan augstprātība, gan pilnīgi elementārs pieklājības trūkums no šīs organizācijas puses. Ko vērta vien bija nespēja atsūtīt elektroniski vienošanās un līguma tekstu, lai mēs varētu veikt korekcijas (šādiem likuma kalpiem manuprāt nepieļaujamas kļūdas), nācās rakstīt uz lapas un sūtīt vēstulē atpakaļ. Saņemt zvanus ar ļoti neapmierināti izklausošos darbinieču nepamatotiem pārmetumiem jau laikam ir pierasts. Un nav tā, ka nevēlamies arī samaksāt noteikto, kas ir par mūsu organizētajiem projektiem jāsamaksā, bet komunikācijas veids ir absolūti nesaprotams brīžiem un pilnībā atbaidošs.

Mums, latviešiem, dzejnieku milzīgs bars,
No tiesas tiem dodam šo vārdu,
Jo viņu dzejās mīt burvīgs gars:
Tās miegu mums dāvina gārdu.

Un tā tiešām katram ir pienākums
Dot godu labdariem šādiem,
Pēc darba kas atdusu sagādā mums:
Ar Jūsmiņš ir skaitāms pie tādiem.
/E. Veidenbaums/

Uldis

Jā, laacz, ziepes nu būs lielas, šaubu nav…
Anyway, šis kā reiz ir lielisks piemērs, par kādu murgu pārvērstos dzīve, ja visi skrupulozi ievērotu autortiesību likumu – jo pēc likuma AKKA/LAA ir pilnīga taisnība: autoru, kuru tiesības viņi pārvalda, darbi tiek izmantoti, līdz ar to viņiem ir tiesības pieprasīt atlīdzību par izmantojumu. Šo pat varētu minēt kā labu argumentu AKKA/LAA un kolektīvā tiesību pārvaldības modeļa vispār eksistencei – jo pretējā gadījumā laikrakstam pēc likuma būtu jāmeklē rokā katrs konkrētais autors un jāslēdz ar viņu (atlīdzības vai bezatlīdzības) līgums par rindu izmantojumu (pie tam pirms publicēšanas) – jo tikai autoram ir tiesības atļaut vai aizliegt savu darbu izmantojumu.
Šis pats pamatojums ir spēkā uz neskaitāmām situācijā, kur mēs ar savu darbību pārkāpjam likumu un par ko AKKA/LAA principā būtu tiesīga ierasties ciemos ar rēķinu:
– R. Paula dziesmu dziedāšanas ballītē (publiskais atskaņojums, pēc šī panta spāņu AKKA/LAA esot nokrešojusi divas kāzas un arī pēc tam vinnējusi tiesas prāvas par nelikumīgu darbu izmantojumu);
– e-pastu forwardēšana bez autora piekrišanas.
Proti, velku uz to, ka ne jau AKKA/LAA ir pie vainas – viņi tikai pelna savu naudiņu, viss ir likuma rāmjos, bet gan Bernes konvencija un visa izrietošā likumdošana. Proti, sev esmu izkristalizējis divas lielākās nelaimes, kas ir visu šo pārpratumu rezultātā – prasība, lai tiesības tiktu aizsargātas bez darbu reģistrēšanas, un tiesību absolūta piemērošana, nevērtojot autoram nodarīto zaudējumu. Tādā ziņā amerikāņi un viņu fair use norma man ļoti patīk (lai arī norma ir ļoti stiepjama un interpretējama) – ja netiek nodarīts būtisks zaudējums autoram, tad lieto tik vesels.

Valcha

Uldi, man gribētos paprasīt Raimonda Paula kungam, vai viņš uzskata, ka par viņa dziesmām atskaņotām kafejnīcā ir jāmaksā? Un Imantam Ziedonim – vai viņam ir kādi iebildumi pret to, ka viņa darbi parādās internetā ar atsauci uz autoru.

Ticu, ka paši autori nemaz tā neplēšas par to naudu jebkurā formā. Vienkārši viņi, lai sevi pasargātu, vēršas pie AKKA-s, bet rezultātā uzkar arī citiem kaklā akmeni dēļ aplamas likumdošanas.

Edgars Koroņevskis

Atbilde Valcham par Raimondu Paulu – ja izmanto nekomerciāliem mērķiem, tad varētu vēl atļaut, tomēr, ja tas ir līdzeklis, lai tu pats uzvārītos, tad tomēr ir visas tiesības iebilst. Tikpat labi varētu tavu autordarbu (da jebkādu – audiovizuālu, rakstu..) paņemt pie sevis., ielikt kaut kur un piesaistīt, piemēram, bloga lasītājus, pelnot ar reklāmām. Vai tas būtu godīgi? Kafejnīcā mūzika tiek izmantota, lai palīdzētu papildus nopelnīt. Raimondam nāktos apkārt staigāt un aizstāvēt savas tiesības, nevis pie klavierēm sēdēt, ja nebūtu kāda autoru aizsardzības organizācija, tomēr tās te LV vismaz manā skatījumā strādā kā prātā ienāk. Veic noguldījumus, uzkrāj lielus līdzekļus, labi nopelna – parazitē uz autoru darbiem. Reāli viņi ir tie ieguvēji un darba rūķi, kas viņiem to naudu sagādā. Cik atceros no iepriekšējām AKKA/LAA atskaitēm, tas procents nebija nekāds diži lielais pašiem māksliniekiem/darbu autoriem.

Autors

Ja Lubānas ziņas” (nevis Vēstis) sēru sludinājumus izvietotu BEZ MAKSAS , tad es varētu piekrist visam ko jūs te rakstat, taču visdrīzāk tā tas nav. Un tas, ka viņi ir noslēguši līgumu tagad, liecina, ka viss ir kārtībā un viņiem mūsu aizstāvība nemaz nav vajadzīga. Un tie ir santīmi. Un tā ir pareizā lietu kārtība.

Fanis

Man kā jaunajam dzejniekam naudu nevajag, varat šo izmantot kur vien sirds kāro.

Esmu kā čiekurs, man viss pie spalvām.
Vienīgais, kas mani uztruac ir vāvere.
Vāvere, kura nesmird, bet savus zobus gar mani berzē!

BlackHalt

BTW Libānas vēstis pa so visu dienu jau nu vareja salabot.

MySQL Error: Table ‘./web2db1/4_stats_main’ is marked as crashed and should be repaired

vai atslēgt publiskos errorus, jo es gribu būt saskaitīts, bet tagad mani nesaskaita un nenomēra.

BlackHalt

Ceļā iznācis apstājos.
Šī ir tā vieta !
Šeit pat elektrības stabu vadi izbeidzas.
Apmākušais mētelis apklusis.
Pēc pagājušā laika Es tomēr mierīgs.
Stāvu un man liekas,
Ka būtu padarīts kas liels.
Ar roku gaisā apļus zīmēju.
Debesis negatīvā caurumotas.
Dažas švīkas aiztraucas.
Lai viņa steidzas !
Noliecu galvu atkal.
Neapgūtā zeme violeta,
Tikai akmeņi smaragdzaļi,
Bet nemirdz !
Steberēju tālāk.
Zābaki pārtapuši par plikām kājām.
Ko nu par zābakiem !
Vienīgi ka tie ir ar spārniem.
Taču viss ir pa vecam.
Tikai zābaki novalkāti.
Kur veros visapkārt nekā nav.
Nezinu kādēļ horizontu
Nu jau var aizsniegt ar roku.
Vienīgi tā tumši sarkanā krāsa mani biedē.
Labi , Es laikam iešu !

*(provokacija!)

Māris

Tie, kas saka, ka Aka-Kaka nav vainīga, jo tikai interpretē Saeimas pieņemtos likumus, nav pamanījusi, ka tieši šī organizācija rada likumprojektus un aktīvi lobē to pieņemšanu.
Nasing personal. Džast biznes.
Visefektīvāk darbu darīt ir nevis novācot skūtgalvju bariņu, kurš apstaigā veikalus ar naudas tarbu, bet panākt, ka to tavā vietā izdara valsts. Pie tam – par ‘iekasēšanu’ samaksā (nodokļu veidā) tie, kuri tiek aplaupīti.

Veiksmes Cepums

@Autors: vai, visdrīzāk, aiz lielās degsmes kaut ko uzrakstīt atverošās pēdiņas tika aizmirstas?

Un laikraksts, visdrīzāk, arī nopelnīs ļaujot lejuplādēt BEZ MAKSAS iepriekšējo gadu PDF versijas! Un, visdrīzāk, jau ir nopelnījis tik daudz, ka kādu vajadzētu sodīt ar brangu, pamatīgu naudassodu!

Zīgerists

Tas KAKA/LAKA gadījumā nav kaut kāds kārtējais starptautiskās cionistu mafijas kantoris, kas, protams, ticis izgudrots, lai kāstu naudu no tās “stulbās bauru taut”!? Varbūt kāds varētu painteresēties un noskaidrot…

Dusmiigs

Shaadus kaazusus ar AKKA/LAA Vajag celt gaismaa aizvien vairaak un vairaak, un ierosinaat tautas nobalsoshanu par organizaacijas darbiibu, jo shamie reaali kaap paari visiem normas raamjiem.

Ilu

#18. Ēriks ar literatūras grāmatām skolās viss ok. Man bija lekciju kurš par šo visu. Tur stāstīja, ka mācību nolūkos drīkst izmantot darbus, neprasot par to autoratlīdzību. Bet tikai mācību nolūkos.

Dragster

Tad jau tūlītās AKKA/LAA nāks klajā ar ierosinājumiem par kapakmeņu aplikšanu ar datu nesēju nodokli, jo uz tiem var uzdrukāt dzeju un attēlus, tātad kapakmens = datu nesējs.

Anonymous

LAIKS ŠOVASAR VAIRS NEIES VECĀS SLIEDĒS,
BŪS PUĶES SKUMJAS, BIŠU MEDUS RŪGTS.
UZ TĀLIEM CIEMIEM KUMEĻŠ NETIKS JŪGTS,
UN JASMĪNS ZARAINS MAIJĀ NEUZZIEDĒS.

PAR VELTI SAULE DIENU TUMSU KLIEDĒS,
PRIEKS JĀŅU NAKTĪ NEATNĀKS PAT LŪGTS,
UN ROKĀ SAVĪTĪS ZIEDS TIKKO PLŪKTS,
BŪS KLAJUMS BAIGS, AIZ KATRA KRŪMA BIEDĒS.

VĒJŠ MIGLU SARKANU PĀR LAUKIEM DZĪS,
BEZ LAIKA KOKIEM AUGĻI NOKRITĪS,
PAR NASTU BŪS, KAS IR, UN TAS, KĀ NAVA.

PATS ZEMES DZIĻUMS TAUJĀTS PALIKS KLUSS,
JO PĀRVĒRTUSI ŪDENS AVOTUS
PAR VĒRMELĒM BŪS NODEVĪBA TAVA.

EDVARDS VIRZA

Žans

Labi, saprotu nevarēs nevienu dzejnieku/rakstnieku citēt un bildes/mūziku/video demonstrēt. Bet kā ar TV teorētiski visu ziņu attēli un video būs miglaini(kubikos) un Ziņās klubu dzīvi skatīties varēs bez skaņas, jo tur skan citu mūzika un TV kanālam par to ir jāmaksā autoram + vel Dj par viņa mūzikas atskaņošanu? Vai arī te darbosies preses brīvība un blogu varēs definēt, ka prese?

Piis

Un kur ir sakars ka Prāta Vētrai bija jāmaksā vairāki tūkstoši Ls Aklai par to ka viņi izpilda “Paši savas dziesmas”!!!
Kad uzstājās Dziesmu svetku estrādes lielajāa pašu koncerttūres noslēgumkoncertāa??

PH

Akka/laa ir sabiedriska organizācija. Nevajag vnk slēgt ar viņiem līgumu un viss – viņi tad var iet uzdzert ūdeni. Ja paši parakstam papīru, kurā ierakstīts, ka tagad viņiem būs tiesības tevi drāzt, tad ko tur piebilst, paši vainī gi.
Kad pie mums atnāca no šī kantora ar uzbraucienu, ka jūsu telpās taču skan radio, atbildēju, ka ciest nevaru to mūziku kas starp ziņām skan, mani interesē tikai ziņas :) Viss, finito, vairs neesmu viņus redzējis. Sūtiet tak viņus vienu māju tālāk un viss.

P.S.

Drīz atkal ievas ziedēs un pavasaris plauks
Bet mana sirds ir tur, kur tikai koki šalcs

paša sacerēts! kā var pieteikt autortiesības un sākt saņemt naudu?
par to blogā ne vārda!!:)

ogre

Varbūt tad vajag nodibināt kādu folkloras aizsardzības kantori? Tipo, ja esi pa purslu kaut zilbi izlaidis, tā uzreiz skaitās folklora, tāpēc aizsargājama, tāpēc publiskā telpā brīvi paužama (tas tiek pat atbalstīts) un ar naudiņu absolūti neapliekama nekādā vīzē. T.i., ja gribi naudu par savu “ģenialitāti” un skopumu pret citiem, tad izlaid kādā cieta seguma (plakāts, kasete, ietamborējums cimdā) vai pakalpojuma (uzstāšanās, izstāde, erotiskā masāža dungojot Pidara Kalniņa dziesmu viņa paša balsī ar viņa o-face uz purna) veidā, lai uzreiz var redzēt, cik daudz maksātspējīgie cilvēki bez tevis nevar iztikt. Citādi sanāk, ka es, lūk, māklinieks dižs, bet miljona man nav un tāpēc jūtos apbižots, un jūs visi, komunistu cūkas, esat vainīgi.

nu gatavais cirks

#51, 52
Ar prātu tos sprukstiņus diemžēl nesaprast. Viņu utaino darbību aizsargā ”likums”. Glui tāpat, kā likums aizsargā Latvijas ekonomikas ”glēbējus”. (puke) Jei bogu.

Em...

“Šurp tauri! Kāp zemē! Ciet klusu!
Tu glābsi sev dzīvību;
Mēs algosim tevi ar zeltu,
Ar godu, ar brīvību!”

“Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods!
Kas postīdams viņu šausta,
Uz pekli lai rauj to jods!”

Un taurētājs pūš ar spēku,
Ka koku galotnes trīc, –
Un lejā atskan lāsti,
Un bultas spindz un sīc.

:P

Viss ir ļoti vienkārši. Ja kāds var pelnīt uz cilvēkiem, tad var pelnīt arī uz tā kāda.
Vajag tikai cilveku, kas uztaisa biznesa plānu priekš AKKA/MANA
(Autortiesību un komunicēšanas konsultāciju aģentūras / marazma apkarošanas un novēršanas aģentūra)

aiva

Atcerēsimies, ka AKKA/LAA, tās ir tikai 9 (!!) personas, un konkrēti: Ēriks Hānbergs, Juris Kulakovs, Valdis Muktupāvels, Inese Paklone, Valts Pūce, Valdis Rūmnieks, Ingus Ulmanis, Inese Zandere un Māra Zālīte (pēdējos datus nevaru atrast, ja ir kādas izmaiņas). Vajadzētu tagad tad nu publiski celt godā šīs personas! Kādas domas?

trakaiskakisas

#71. aiva, lūdzu! To visu var atrast KAKAS mājas lapā

Padomes sastāvs
Prezidente:
Māra Zālīte
Padomes locekļi:
Ēriks Hānbergs
Juris Kulakovs
Valdis Muktupāvels
Inese Paklone
Juris Petraškevičs
Valts Pūce
Valdis Rūmnieks
Ungars Savickis

Siveenc

Kakalā nav īpaši cienīts arī mūziķu aprindās. Alkoholiskās sarunās ar mūziķiem bieži nācies dzirdēt pārmetumus viņiem. Mākslinieks saņem sūda kapeikas, pārējais paliek šiem pašiem.

rick'james

Man liekas, ka Tu uzprasies uz izsūtīšanu uz ASV tālākai lietas izskatīšanai un apcietināšanai par ļaunprātīgu autortiesību pārkāpšanu sevišķi smagos apmēros, dibenā ir.

+ Tu vispār esi samaksājis par tā lāča autorību kas tev blogā tur augšā pa labi? vai tev vismaz ir patents uz pelēkās krāsas izmantošanu mājaslapā? un vispār, šito fontu blogā bez gada maksas nevar izmantot. kr4 tu aiziesi pa pilnu programmu tribunālā.

Jūrmalins

Lubānas novada pašvaldībai nevajadzētu izdot savu laikrakstu, bet tikai informatīvo biļetenu. Avīžu izdošana ir uzņēmējdarbība, ar ko pašvaldībai nebūtu jānodarbojas. Otrkārt, savā izdevumā viņiem tomēr nevajadzētu ievietot komercsludinājumus – arī tā ir komercdarbība. Treškārt, kāda rutka pēc pašvaldībai vēl jāslēdz līgums ar to aģentūru. Izskatās, aģentūra forši izmantojuši mazās pašvaldības darbinieku nekompetenci.

Toms

Lai nu kā, patika dzejas rindas :) Un arīdzan kāpostu tīteņi ir mans mīļākais ēdiens! Bet ja nopietni, tad likumi visiem vienādi, visiem tie jāievēro. Zinu, ka reizēm tas ir absurdi un muļķīgi, bet tāda ir dzīve!

romax

Ārprāts! Līdz kam tas mūs novedīs? Turpmāk, ja sabiedriskā vietā iezvanīsies telefons – maksā par publisku mūzikas atskaņošanu? Izskatās, ka AKKA-LAA vēlas pārņemt visu savā kontrolē.
Mums mutes neaizbāzt, jo mums to nava,
Mums nekad nesprūst rīklē vārds!
Lai aizrijas tā AKKA-LAA, lai agonijā drīzāk gārdz!

hugo

Iesaku katram katru dienu uz AKKA/LAA oficialo e-pastu pa vienam dzejolitim nosūtīt.
Gribētu redzēt, kā un kam un uz kāda pamata viņi maksās par to, ka dzejoļi atrodas viņu serveros un viņu darbinieki to ir izlasījuši.
:)
K.

P.S. es ķeros pie pirmā e-pasta sacerēšanas.

Iesniegt savu viedokli

Atruna par moderāciju. Daži vārdi, var gadīties, ka ir iz melnās listes (viagra and stuff). Tādi komentāri tiek aizturēti, pirms parādās lapā. Ja Tavs komentārs neparādās uzreizi, būs vien jāpagaida, līdz es jamo izlasīšu. Protams, ka paturu tiesības sev netīkošos komentārus dzēst, iemeslu neminot.